Search
Searching Content indexed under Antitrust, EU Competition by Tarik Kurban ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Rekabeti Bozucu Faaliyetler
Kanun yapıcıların piyasadaki rekabetin sağlıklı olarak işlemesini temini için çıkardıkları düzenlemeler piyasanın olağan seyrine müdahale niteliği taşımamakta aksine bunun teminine hizmet etmektedir.
Turkey
14 Aug 2018
2
Rekabeti Koruma Kanunu Kapsamında Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşmalar, Uyumlu Eylemler ve Kararlar
4054 sayılı RKHK mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hakim olan teşebbüslerin bu hakimiyetlerini kötüye...
Turkey
17 Jan 2018
3
Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti ve Şartları
4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun uyarınca belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya...
Turkey
1 Dec 2017
4
Unfair Competition: Perspective From The Turkish Commercial Code
Article 54 of the Turkish Commercial Code (the ''TCC'') states that the purpose of the unfair competition articles is to ensure fair and uncorrupted competition in the interests of all participants
Turkey
27 Oct 2017
5
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Haksız Rekabet
Türk Ticaret Kanunu'nun 54.maddesi haksız rekabete ilişkin bu kısımda yer alan düzenlemelerin amacının bütün katılanların menfaatine, dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlanması...
Turkey
27 Oct 2017
Links to Result pages
 
1