Search
Searching Content indexed under Contracts and Commercial Law by Tarik Kurban ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1 2  
>>Next
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Olarak Arabuluculuk
Mahkemeler nezdindeki dosya yükünün hafifletilmesi, paydaşların adil sonuca daha hızlı kavuşmaları ve ulaşılan sonuçtan daha çok tatmin olmaları hedefleriyle alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri,
Turkey
9 Jan 2019
2
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Anonim Şirketlerde Genel Kurul Kararlarının İptali
Genel kurul kararının iptali davası azınlığın ve münferit pay sahiplerinin, çoğunluk tarafından ihlal edilmesi halinde başvurulabilecek en etkili yollardan bir tanesidir.
Turkey
11 Oct 2018
3
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Borcun Üstlenilmesi
Ticari hayatta sıkça karşılaşılan bir borcun, borç ilişkisinin dışında bulunan üçüncü bir kişiye devredilmesi ve böylelikle borçtan sorumlu olan borçlunun değiştirilmesi, 6098 sayılı Türk Borçlar...
Turkey
10 Oct 2018
4
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Denkleştirme Tazminatı
Denkleştirme tazminatı, acentelik veya tek satıcılık gibi münhasırlık içeren anlaşmaların belirli nedenlerle sona ermesi halinde, bölgesindeki münhasırlığına güvenerek yapılmış olan pazar yatırımlarına karşılık...
Turkey
6 Oct 2018
5
Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Ticari İşletmelerin Devredilmesi
Bu çerçevede, ilk olarak malvarlığı unsurlarının devredilebilir niteliği haiz olması gerekmektedir.
Turkey
11 Jun 2018
6
Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Şirket Birleşmeleri ve Devralma İşlemleri
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") uyarınca şirketlerin birleşmesi, şirketlerin malvarlıklarının, en az bir şirketin sona ermesi sonucunu doğuracak şekilde bir bütün haline gelmesidir.
Turkey
8 Jun 2018
7
UEFA, Kulüp Lisansı ve Finansal Fair Play Yönetmeliklerinde değişikliğe gidilmesini kararlaştırdı
Bu kapsamda hazırlanan UEFA Kulüp Lisansı ve Finansal Fair Play Yönetmelikleri daha sürdürülebilir bir futbol ekonomisi amaçlanmaktadır.
Turkey
7 Jun 2018
8
Liability Of Maritime Carriers Under The Turkish Commercial Code
According to the Article 1178 of the Turkish Commercial Code ("TCC"), a maritime carrier shall exercise utmost care which is expected from a prudent carrier while performing the contract of affreightment...
Turkey
30 Jan 2018
9
Anonim Şirket Genel Kurullarının Elektronik Ortamda Yapılması
Anonim şirketlerde genel kurul, pay sahiplerinin usulüne uygun çağrı üzerine belirli bir gündemi görüşüp karara bağladıkları, şirket faaliyetleri hakkında bilgi aldıkları ve ortaklık sıfatı sayesinde sahip...
Turkey
11 Jan 2018
10
Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Anonim Şirketlerde Hukuki Sorumluluk Halleri
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 549.maddesi birtakım belgelerin doğru olmaması halinde sorumluluk hususunu düzenlemektedir
Turkey
10 Jan 2018
11
Adaptation Of Contracts Against Hardship: The Turkish Way
Principle of adaptation of the contracts constitutes an exception to the general principle of contract law, pacta sunt servanda i.e. (promises must be kept).
Turkey
29 Nov 2017
12
Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Acentenin Yükümlülüklerine Kısa Bir Bakış
Özellikle faaliyet göstermekte olduğu coğrafyalardan başka yeni pazarlara isteyen tacirlerin, farklı ülkelerin hukuki ve ticari durumunu değerlendirmek zorunda olmaksızın uzman...
Turkey
27 Nov 2017
13
A Brief Overview Of Unidroit Principles Of International Commercial Contracts (PICC) 2010
UNIDROIT (Institut International pour l'Unification du Droit Privé) is an international organization that aims to harmonize of private international law.
Turkey
20 Nov 2017
14
Milletlerarası Akit Taraflarının Sözleşme Öncesi Yükümlülükleri
Milletlerarası ticari sözleşmeler ihtiva ettikleri yoğun risk elementleri nedeniyle tarafların süreci ihtiyatlı şekilde yönetmelerini gerektiren bir sahadır.
Turkey
9 Nov 2017
15
Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Limited Şirketlerde Sorumluluk
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 573.maddesi limited şirketin tanımını yapmaktadır.
Turkey
27 Oct 2017
16
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Haksız Rekabet
Türk Ticaret Kanunu'nun 54.maddesi haksız rekabete ilişkin bu kısımda yer alan düzenlemelerin amacının bütün katılanların menfaatine, dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlanması...
Turkey
27 Oct 2017
17
Sözleşmelerin Değişen Koşullara Uyarlanması: Aşırı İfa Güçlüğü (TBK 138)
Kanunca veya taraflarca öngörülmüş risk paylaşımı kurallarını aşan, iki tarafa da atfedilemeyen, önceden görülemeyen durumların varlığı karşısında mağdur taraf yararına bir müdahaleyi meşrulaştıracak hukuki temelin ne olabileceği hukuk düzenleri tarafından tartışılılagelen bir konu olmuştur.
Turkey
25 Oct 2017
18
Eşya Taşıma Sözleşmelerinde Yükte Meydana Gelen Zarardan Doğan Sorumluluk: Zıya Ve Hasar
Zıya, bir maldan ekonomik olarak yararlanma imkanının ortadan kalkması durumunu ifade etmektedir.
Turkey
13 Oct 2017
19
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Gönderene Tanınan Tek Taraflı Fesih Yetkisi
Kanun koyucu tacirlerin değişikliklere daha rahat uyum sağlayabilmeleri amacıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 865.
Turkey
13 Oct 2017
20
Eşya Taşıma Sözleşmesi ile Taahhüt Olunan Taşıma İşinin İcrası - Boşaltma ve Teslim
Bir sözleşme ile yükümlülük altına girilen eşya taşıma işinin ifası temel olarak üç aşamada gerçekleşmektedir.
Turkey
12 Oct 2017
Links to Result pages
 
1 2  
>>Next