Search
Searching Content indexed under Corporate Governance by Tarik Kurban ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Türk Hukukunda Adam Çalıştıranın Organizasyon Sorumluluğu
Türk hukukunda adam çalıştıranın sorumluluğu 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun ("TBK") 66'ıncı maddesi ile düzenlenmektedir.
Turkey
24 Aug 2018
2
Limited Şirket Ortaklarının Sahip Olduğu Haklar
Limited şirketler hukukunda ortakların hakları niteliği itibari ile malvarlığı hakları ve katılma hakları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
Turkey
11 Jun 2018
3
Anonim Şirketlerde İmtiyaz Türleri
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TCK") 478.maddesi imtiyazı kâr payı, tasfiye payı, rüçhan ve oy kullanma gibi haklarda, paya tanınan üstün bir hak veya kanunda öngörülmemiş yeni bir pay sahipliği hakkı olarak tanımlamaktadır.
Turkey
27 Feb 2018
Links to Result pages
 
1