Search
Searching Content indexed under Corporate and Company Law by Abdulkadir Guzeloglu ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Limited Şirketlerde Ortağın Ortaklıktan Çıkması ve Çıkarılması
Şirkete ortak olma iradesine şekil veren etkenlerin değişmesi veya ortadan kalkması halinde limited şirket ortağının ortaklıkta kalmaya veya benzer
Turkey
7 Jan 2019
2
Türk Hukukunda Adam Çalıştıranın Organizasyon Sorumluluğu
Türk hukukunda adam çalıştıranın sorumluluğu 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun ("TBK") 66'ıncı maddesi ile düzenlenmektedir.
Turkey
24 Aug 2018
3
2018/11597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile şirketlerin bağımsız denetime tabi olma kriterleri güncellenmiştir
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 397'nci maddesi hükmü uyarınca şirketlerin bağımsız denetime tabi olma kriterleri Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmektedir.
Turkey
28 Jun 2018
4
Limited Şirket Ortaklarının Sahip Olduğu Haklar
Limited şirketler hukukunda ortakların hakları niteliği itibari ile malvarlığı hakları ve katılma hakları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
Turkey
11 Jun 2018
5
Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Şirketlerin Birleşmesi, Bölünmesi ve Tür Değiştirmesi Süreçleri
Ticaret şirketlerinin zamanın getirdiği değişikliklere dayanabilmeleri, rekabet ortamına ayak uydurabilmeleri veya mali yapısının güçlendirilmesi amacıyla yapısal değişikliklere girmeleri gerekebilmektedir.
Turkey
8 Jun 2018
6
TTK Kapsamında Şirketler Topluluğu
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") bir şirketin başka bir şirkete göre hâkim durumda olması halinde aralarındaki ilişkinin farklı bir rejime tabi olmasını öngörmektedir.
Turkey
8 Jun 2018
7
Anonim Şirketlerde Rüçhan Hakkı
TTK'nın 461'inci maddesi uyarınca rüçhan hakkı ancak haklı sebeplerin varlığı halinde ve en az esas sermayenin yüzde altmışının olumlu oyu ile sınırlandırılabilmekte veya kaldırılabilmektedir.
Turkey
7 Jun 2018
8
Limited Şirketlerde Sermaye Paylarının Devri
Limited şirketlerde payların devredilmesi sözleşmesi ve devir borcunu doğuran işlemlerin geçerliliği TTK'nın 595.maddesi ile yazılı olarak yapılması ve imzaların noter tarafından onaylanmasına...
Turkey
28 Feb 2018
9
Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Limited Şirketlerde Sorumluluk
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 573.maddesi limited şirketin tanımını yapmaktadır.
Turkey
27 Oct 2017
10
A Brief Insight On Turkish Legal Practice Of Organized Industrial
Irrefutably, during the last five decades, the Turkish economy has witnessed the emergence of a blooming market with an unmatched access to major commercial hubs of the world.
Turkey
9 Jan 2017
11
Standard Terms Under The CISG And Turkish Law
The party who wishes to incorporate its own standard terms is to ensure that they are fairly communicated to the other party.
Turkey
1 Aug 2016
12
Language Of The Offer Under The CISG In A Comparative Law Perspective
In other words, if the addressee is communicated through a language that it does not understand, normally, it is not required to have the declaration interpreted.
Turkey
1 Aug 2016
Links to Result pages
 
1