Search
Searching Content indexed under Compliance by Tarik Kurban ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
700 Sayılı KHK Ile 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu Kapsamında Yapılan Değişiklikler
Temmuz 2018 tarihli mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanan 700 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde ...
Turkey
27 Jul 2018
Links to Result pages
 
1