Search
Searching Content indexed under Shareholders by Nazali ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Kâr Yedeklerinden Sermaye Artirimina Gidilmesinin İştirak Eden Kuruma Etkisi
Son dönemlerde özellikle ticaretin küreselleşmesi ile birlikte Türkiye mukimi birçok şirket gerek pazar payını arttırmak gerekse kâr-zarar risklerini dengeli dağıtabilmek amacıyla yurtdışında bulunan şirketlere iştirak edebilmektedir.
Turkey
18 Sep 2019
2
Ticaret Şirketlerinde Sermaye Taahhüdü Ve Vergisel Sonuçlari
Sermayenin taahhüt edilmesi ve taahhüt edilen sermayenin ödenmemesi halinde ticaret hukuku bağlamında yapılması gereken işlemlere TTK'da yer verilmiştir.
Turkey
5 Jul 2019
3
Türk Ticaret Kanunu Ve Vergi Kanunlari Çerçevesinde Avans Kar Payi Dağitimi
Şirketlerin varlık nedeni, gerçekleştirilen ticari faaliyetler ve verilen hizmetler karşılığında kar elde etmek ve söz konusu kar payını ortaklara dağıtmaktır.
Turkey
4 Jul 2019
4
Tax Results Of The Joint Stock Companies' Acquisition Of Its Own Shares
The acquisition and pledge ban stipulated by the Old Turkish Commercial Code No. 6792 has been turned into a limited freedom under the New Turkish Commercial Code ("TCC") No. 6102.
Turkey
28 Jan 2019
5
Key Of Sustainability In Family Companies: Famıly Constitution
The main point for family companies is to provide the development and change in harmony with family members and to ensure the sustainability of company.
Turkey
25 Jan 2019
6
Application Of Interest Rate Deduction Resulting From Cash Capital Increase In Equity Companies
Companies increase their capitals as a cash or in-kind capital increase.
Turkey
25 Jan 2019
7
Anonim şirketlerde genel kurul toplantı çağrısının usulüne uygun yapılmaması sebebiyle genel kurul kararlarının iptali ve etki kuralı
Anonim Şirket, Toplantıya Çağrı Usulü, Genel Kurul Toplantı Gündemi, Gündemin Gereği Gibi İlan Edilmemesi, Usulsüz Çağrı, İptal Davası, Etki Kuralı.
Turkey
21 Jan 2019
8
Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirliğin Anahtarı: Aile Anayasası
Aile şirketleri, günümüzün gelişen ve değişen koşullarında geçmiş ile bugün arasında bağ kuran ortaklık yapılarıdır.
Turkey
21 Jan 2019
9
TTK 376'da ne değişti?
Dergimizin daha önceki sayılarında anonim ve limited şirketlerdeki sermaye kaybı ve borca batıklık durumunda alınması gereken önlemleri düzenleyen 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 376. maddesi ve söz konusu maddenin ...
Turkey
11 Jan 2019
10
Insurance Of Shareholders In Joint-Stock Companies
In this article, we will try to answer question marks related to insurance statues of shareholders.
Turkey
2 Jan 2019
11
Anonim Şirketlerde Azlik Paylarina Taninan Haklar
Anonim ortaklıklarda "Azlık Hakları" çoğunluğun iradesine karşı korunmak istenen "Azlığın" kimi yöntemlerle güçlendirilmesi ve haklarını koruyabilmesinin temin altına alınabilmesi için düzenlenmektedir.
Turkey
13 Aug 2018
12
6102 Sayili Türk Ticaret Kanunu Uyarinca Kar Payi Dağitimi
Bu çalışmamızda, TTK ile yapılan kelime farklılıkların kar dağıtımı konusu üzerinde yapmış olduğu etkiyi, doktrinde yer alan farklı görüşler uyarınca inceliyor olacağız.
Turkey
14 May 2018
13
Sermaye Şirketlerinde Rüçhan Hakkinin Kullanimina İlişkin Ticaret Sicilinde Uygulama
Sermaye şirketlerinde şirket sermayesinin artırımında, pay sahiplerinin sermaye paylarının korunmasını teminen rüçhan hakkı tanınmıştır.
Turkey
3 May 2018
Links to Result pages
 
1