Search
Searching Content indexed under Shareholders by Ozogul Yenigun & Partners ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Anonim Şirketlerde Sermaye Artırımında Rüçhan Hakkının Sınırlandırılması ve/veya Kaldırılması
Sermayenin artırılması sonucu çıkarılacak yeni paylardan ortaklık sermayesindeki paylarıyla orantılı olarak alma hususunda hâlihazır pay sahiplerine tanınan öncelik hakkına rüçhan hakkı denir.
Turkey
3 Oct 2018
2
Anonim Şirketlerde Pay Sahiplerinin Özel Denetim İsteme Hakkı
Türk Ticaret Kanunu, 438. maddesi ile her pay sahibine, pay sahipliği haklarını kullanabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların...
Turkey
15 Aug 2018
3
Use Of Dominance In Unlawful Way By Holding Companies
Use of dominance in unlawful way in holding companies has been set forth in article 202 of Turkish Commercial Code numbered 6102 ("TCC").
Turkey
17 Jul 2018
4
Convening A Formal Shareholders Meeting Under Turkish Commercial Code
The procedure for inviting the general assembly to meeting has been set forth in Article 410 of Turkish Commercial Code ("TCC") numbered 6102.
Turkey
8 Jun 2018
5
Nullity Of A Resolution Of Board Of Directors Under Turkish Commercial Code
BoD has duties and responsibilities to treat shareholders equally who are in equal status.
Turkey
10 Apr 2018
6
Ostracizing Minority Shares As Per Turkish Commercial Code
The removal institution based on reasons originating from the person of the partner is a foreign concept to the corporations.
Turkey
19 Mar 2018
Links to Result pages
 
1