Search
Searching Content indexed under Corporate/Commercial Law by Ozogul Yenigun & Partners ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Communiqué Amending To The Communiqué Regarding The Decree Numbered 32 On The Protection Of The Value Of Turkish Currency
The Amending Communiqué determines the scope of the restrictions applicable to the contracts executed in or indexed to foreign currency.
Turkey
26 Oct 2018
2
Anonim Şirketlerde Sermaye Artırımında Rüçhan Hakkının Sınırlandırılması ve/veya Kaldırılması
Sermayenin artırılması sonucu çıkarılacak yeni paylardan ortaklık sermayesindeki paylarıyla orantılı olarak alma hususunda hâlihazır pay sahiplerine tanınan öncelik hakkına rüçhan hakkı denir.
Turkey
3 Oct 2018
3
Anonim Şirketlerde Pay Sahiplerinin Özel Denetim İsteme Hakkı
Türk Ticaret Kanunu, 438. maddesi ile her pay sahibine, pay sahipliği haklarını kullanabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların...
Turkey
15 Aug 2018
4
Use Of Dominance In Unlawful Way By Holding Companies
Use of dominance in unlawful way in holding companies has been set forth in article 202 of Turkish Commercial Code numbered 6102 ("TCC").
Turkey
17 Jul 2018
5
Anonim Şirketlerde Azlığın Talebi Üzerine Finansal Tabloların Müzakeresinin Ertelenmesi
Anonim şirket ortaklarının şirketin finansal durumu hakkında bilgi sahibi olabilmeleri ve ortaklıktan doğan haklarını kullanabilmeleri için finansal tabloların genel kurulda okunup müzakere edilmesi...
Turkey
9 Jul 2018
6
Incoterms 2010: A Quick Guide
The first edition of rules was published in 1923 by the ICC
Turkey
19 Jun 2018
7
Convening A Formal Shareholders Meeting Under Turkish Commercial Code
The procedure for inviting the general assembly to meeting has been set forth in Article 410 of Turkish Commercial Code ("TCC") numbered 6102.
Turkey
8 Jun 2018
8
Ticari Defterlerin Açılış ve Kapanış Tasdiklerine İlişkin Hatırlatma
Tüzel kişilerin ve gerçek kişi tacirlerin dikkat etmeleri gereken usul ve esasların bir kısmı vergi kanunları ile belirlenmişken, bir kısmı ise 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile belirlenmiştir.
Turkey
18 May 2018
9
Nullity Of A Resolution Of Board Of Directors Under Turkish Commercial Code
BoD has duties and responsibilities to treat shareholders equally who are in equal status.
Turkey
10 Apr 2018
10
Financial Assistance Prohibition Under The Turkish Commercial Code
Article 380 of the TCC prohibits all legal transactions performed by company with a third person for advance, loan and security for the purpose of the acquisition of shares.
Turkey
6 Apr 2018
11
Anonim Şirketlerde Türk Ticaret Kanunu'nda ("TTK") Düzenlenen Toplantı Ve Yetersayılarına Aykırılığın Sonuçları
Anonim şirket genel kurulu yılda bir kez toplanması gereken ve ortaklık hakkında karar alma amacıyla pay sahipleri veya temsilcileri ile yapılan kuruldur.
Turkey
27 Mar 2018
12
Ostracizing Minority Shares As Per Turkish Commercial Code
The removal institution based on reasons originating from the person of the partner is a foreign concept to the corporations.
Turkey
19 Mar 2018
13
Kefalet Sözleşmesi
Kefalet sözleşmesi; Türk Borçlar Kanunu ("TBK") m.581 uyarınca, kefilin alacaklıya karşı, borçlunun borcunu ifa etmemesinin sonuçlarından kişisel olarak sorumlu olmayı üstlendiği sözleşme niteliğini taşımaktadır.
Turkey
16 Mar 2018
14
Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Mesleki Sorumluluk Sigortasi
Görüldüğü üzere Genel Şartlar'da rizikonun meydana geliş zamanına göre farklı türlerde sözleşme yapılmasına izin verilmektedir.
Turkey
8 Mar 2018
Links to Result pages
 
1