Search
Searching Content indexed under Corporate/Commercial Law by MGC Legal ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1 2  
>>Next
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Türkiye Singapur Sözleşmesini İmzaladı
Ülkemiz adına Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan imzaladı.
Turkey
25 Sep 2019
2
Turkey Signs The Singapore Convention
The aim has been to provide international operability and validity to agreements at the end of the intermediacy processes.
Turkey
25 Sep 2019
3
Litigation Capacity For Joint Ventures
There is no legal entity of ordinary partnerships that do not possess this attribute, and therefore no party license.
Turkey
26 Jun 2019
4
Ortak Girişimlerin Dava Ehliyeti
Ortak girişim kavramı için farklı yerlerde farklı isimler kullanılmak ile birlikte son yıllarda yoğun olarak "ortak girişim" kavramı tercih edilmektedir.
Turkey
16 May 2019
5
Ticari Davalarda Arabuluculuk - 2
02.01.2019 tarihli yayımlamış olduğumuz makalemizde uygulamaya ilişkin yorumlarımıza yer vermiştik. Gelinen süreçte bazı noktaların altını çizmekte fayda görüyoruz.
Turkey
16 Jan 2019
6
Ticari Davalarda Arabuluculuk
1 Ocak 2019'dan itibaren ticari davalarda arabuluculuk şartı aranacak.
Turkey
2 Jan 2019
7
İnanç Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası
İçtihadı Bileştirme kararlarının konularıyla sınırlı, sonuçlarıyla bağlayıcı bulunduğu tartışmasızdır.
Turkey
27 Dec 2018
8
Geçici Ödeme Uygulaması
Geçici ödeme, Borçlar Kanunu 76.maddesinde düzenlenerek hukuk sistemimize 2012 yılında giren yeni ve halen dahi uygulamada çok bilinmeyen bir müessesedir.
Turkey
1 Nov 2018
9
Overdue Difficulty And Adaptation Cases Under Article 138 Of The Code Of Obligations
According to the Article 138 of the Code of Obligations No. 6098, "An extraordinary situation which is not foreseen by the parties at the time of the contract and which is not expected to be anticipated, ...
Turkey
17 Oct 2018
10
Borçlar Kanunu 138.Madde Kapsamında Aşırı İfa Güçlüğü ve Uyarlama Davaları
6098 Sayılı Borçlar Kanunu 138.maddesinde 'Sözleşmenin yapıldığı sırada taraflarca öngörülmeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen olağanüstü bir durum, borçludan kaynaklanmayan bir sebeple ortaya çıkar ...
Turkey
15 Oct 2018
11
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 376 nci maddesinin uygulanmasina ilişkin usul ve esaslar hakkinda tebliğ işiğinda sermayenin kaybi ve borca batik olma hali
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") 376. Maddesi ile Yönetim organına sermayenin kaybı ve borca batık olma durumunda bu durumu Genel Kurula bildirim ve gerekli tedbirleri alma yükümlülüğü getirilmiştir.
Turkey
26 Sep 2018
12
Döviz cinsinden sözleşmelerin durumu
Alım Satım, Kira, Finansal Kiralama, Hizmet ve Eser Sözleşmelerindeki Bedeller Artık TL cinsinden belirlenecek.
Turkey
13 Sep 2018
13
The Effect Of Currency Exchange On Contracts
Due to the significant political and economic developments in the world, there are sudden and hard changes in exchange rates in the recent period.
Turkey
20 Aug 2018
14
Döviz Kurunun Sözleşmelere Etkisi
Dünyada yaşanan önemli siyasi ve ekonomik gelişmeler nedeniyle son dönemde döviz kurlarında ani ve sert değişimler yaşanmaktadır.
Turkey
15 Aug 2018
15
Scope Of Independent Audit Is Widened By The Recent Decree Of The Council Of Ministers
Pursuant to Article 397 of the Turkish Commercial Code numbered 6102, the Council of Ministers designates companies that shall be subject to compulsory independent audit.
Turkey
28 Jun 2018
16
Anfechtung Von Umstruktıerungssbeschlussen Nach Türkıschem Recht
Auch wenn die Anfechtung von Umstrukturierungsbeschlüssen in der Praxis nicht häufig vorkommt, ist dieser Rechtweg im Türkischen Handelsgesetz (THG) gesondert geregelt.
Turkey
8 Jan 2018
17
Gizlilik Sözleşmeleri
Ticari hacmin gelişmesi ve piyasada yeni aktörlerin faal hale gelmesi gerek tüzel gerek ise gerçek kişiler arasındaki ilişkilerin daha kapsamlı ve çetrefilli hale gelmesine sebebiyet vermiştir.
Turkey
22 Nov 2017
18
Practise Differences About Interpretation Of Representation Rules
The New Turkish Commercial Code ("TCC") brought completely different rules about the representation of Companies, among which especially two deserve special mention.
Turkey
1 Aug 2017
19
The Advantages And The Criterias Of Being An International Trading Company
The files and documents that are submitted shall be deemed correct until otherwise.
Turkey
24 May 2017
20
Commercial Lease Contracts Should Be Taken Separately
Turkish modern retail sector is a fast-growing sector by comparison with many countries. But despite this rapid growth, it is not possible to say that the potential in this area is being fully used.
Turkey
22 May 2017
Links to Result pages
 
1 2  
>>Next