Search
Searching Content indexed under Corporate/Commercial Law by Tarik Kurban ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1 2  
>>Next
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Olarak Arabuluculuk
Mahkemeler nezdindeki dosya yükünün hafifletilmesi, paydaşların adil sonuca daha hızlı kavuşmaları ve ulaşılan sonuçtan daha çok tatmin olmaları hedefleriyle alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri,
Turkey
9 Jan 2019
2
Limited Şirketlerde Ortağın Ortaklıktan Çıkması ve Çıkarılması
Şirkete ortak olma iradesine şekil veren etkenlerin değişmesi veya ortadan kalkması halinde limited şirket ortağının ortaklıkta kalmaya veya benzer
Turkey
7 Jan 2019
3
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Anonim Şirketlerde Genel Kurul Kararlarının İptali
Genel kurul kararının iptali davası azınlığın ve münferit pay sahiplerinin, çoğunluk tarafından ihlal edilmesi halinde başvurulabilecek en etkili yollardan bir tanesidir.
Turkey
11 Oct 2018
4
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Borcun Üstlenilmesi
Ticari hayatta sıkça karşılaşılan bir borcun, borç ilişkisinin dışında bulunan üçüncü bir kişiye devredilmesi ve böylelikle borçtan sorumlu olan borçlunun değiştirilmesi, 6098 sayılı Türk Borçlar...
Turkey
10 Oct 2018
5
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Denkleştirme Tazminatı
Denkleştirme tazminatı, acentelik veya tek satıcılık gibi münhasırlık içeren anlaşmaların belirli nedenlerle sona ermesi halinde, bölgesindeki münhasırlığına güvenerek yapılmış olan pazar yatırımlarına karşılık...
Turkey
6 Oct 2018
6
Türk Hukukunda Adam Çalıştıranın Organizasyon Sorumluluğu
Türk hukukunda adam çalıştıranın sorumluluğu 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun ("TBK") 66'ıncı maddesi ile düzenlenmektedir.
Turkey
24 Aug 2018
7
700 Sayılı KHK Ile 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu Kapsamında Yapılan Değişiklikler
Temmuz 2018 tarihli mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanan 700 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde ...
Turkey
27 Jul 2018
8
Limited Şirket Ortaklarının Sahip Olduğu Haklar
Limited şirketler hukukunda ortakların hakları niteliği itibari ile malvarlığı hakları ve katılma hakları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
Turkey
11 Jun 2018
9
Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Ticari İşletmelerin Devredilmesi
Bu çerçevede, ilk olarak malvarlığı unsurlarının devredilebilir niteliği haiz olması gerekmektedir.
Turkey
11 Jun 2018
10
Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Şirketlerin Birleşmesi, Bölünmesi ve Tür Değiştirmesi Süreçleri
Ticaret şirketlerinin zamanın getirdiği değişikliklere dayanabilmeleri, rekabet ortamına ayak uydurabilmeleri veya mali yapısının güçlendirilmesi amacıyla yapısal değişikliklere girmeleri gerekebilmektedir.
Turkey
8 Jun 2018
11
TTK Kapsamında Şirketler Topluluğu
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") bir şirketin başka bir şirkete göre hâkim durumda olması halinde aralarındaki ilişkinin farklı bir rejime tabi olmasını öngörmektedir.
Turkey
8 Jun 2018
12
Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Şirket Birleşmeleri ve Devralma İşlemleri
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") uyarınca şirketlerin birleşmesi, şirketlerin malvarlıklarının, en az bir şirketin sona ermesi sonucunu doğuracak şekilde bir bütün haline gelmesidir.
Turkey
8 Jun 2018
13
UEFA, Kulüp Lisansı ve Finansal Fair Play Yönetmeliklerinde değişikliğe gidilmesini kararlaştırdı
Bu kapsamda hazırlanan UEFA Kulüp Lisansı ve Finansal Fair Play Yönetmelikleri daha sürdürülebilir bir futbol ekonomisi amaçlanmaktadır.
Turkey
7 Jun 2018
14
Anonim Şirketlerde Rüçhan Hakkı
TTK'nın 461'inci maddesi uyarınca rüçhan hakkı ancak haklı sebeplerin varlığı halinde ve en az esas sermayenin yüzde altmışının olumlu oyu ile sınırlandırılabilmekte veya kaldırılabilmektedir.
Turkey
7 Jun 2018
15
Limited Şirketlerde Sermaye Paylarının Devri
Limited şirketlerde payların devredilmesi sözleşmesi ve devir borcunu doğuran işlemlerin geçerliliği TTK'nın 595.maddesi ile yazılı olarak yapılması ve imzaların noter tarafından onaylanmasına...
Turkey
28 Feb 2018
16
Anonim Şirketlerde İmtiyaz Türleri
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TCK") 478.maddesi imtiyazı kâr payı, tasfiye payı, rüçhan ve oy kullanma gibi haklarda, paya tanınan üstün bir hak veya kanunda öngörülmemiş yeni bir pay sahipliği hakkı olarak tanımlamaktadır.
Turkey
27 Feb 2018
17
Liability Of Maritime Carriers Under The Turkish Commercial Code
According to the Article 1178 of the Turkish Commercial Code ("TCC"), a maritime carrier shall exercise utmost care which is expected from a prudent carrier while performing the contract of affreightment...
Turkey
30 Jan 2018
18
Anonim Şirket Genel Kurullarının Elektronik Ortamda Yapılması
Anonim şirketlerde genel kurul, pay sahiplerinin usulüne uygun çağrı üzerine belirli bir gündemi görüşüp karara bağladıkları, şirket faaliyetleri hakkında bilgi aldıkları ve ortaklık sıfatı sayesinde sahip...
Turkey
11 Jan 2018
19
Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Anonim Şirketlerde Hukuki Sorumluluk Halleri
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 549.maddesi birtakım belgelerin doğru olmaması halinde sorumluluk hususunu düzenlemektedir
Turkey
10 Jan 2018
20
Adaptation Of Contracts Against Hardship: The Turkish Way
Principle of adaptation of the contracts constitutes an exception to the general principle of contract law, pacta sunt servanda i.e. (promises must be kept).
Turkey
29 Nov 2017
Links to Result pages
 
1 2  
>>Next