Search
Searching Content indexed under New Technology by Nazali ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Şirket sistemlerinde dönüşüm-entegrasyon, mali mühendislikle algi değişimi ve verimlilik
Bu makalenin içeriğini, muhasebe sistemleri, raporlama ve önemi, yönetimin karar alma unsurları, teknolojik gelişmelerin sistemler ve muhasebe mesleğine etkisi, sistem kurma ve verimlilik artışı konusunda algı ...
Turkey
30 Sep 2019
2
Geçmişten günümüze ar-ge yatırımları
Ar-Ge Faaliyetleri, Ar-Ge Yatırımları, Ekonomik Büyüme, 5746 Sayılı Kanun.
Turkey
7 Feb 2019
3
Ar-Ge/Tasarım Merkezlerinde Performans Göstergeleri
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge/Tasarım Merkezleri, yürüttükleri faaliyetlere ilişkin olarak bir takvim yılını kapsayacak şekilde faaliyet raporlarını hazırlarlar.
Turkey
21 Jan 2019
4
Yeni Düzenlemelerle Birlikte Ar-Ge Faaliyetleri
Bilimsel merak ve teknolojik yaratıcılığın bilgi birikimi ve deneyim ile harmanlanması sonucu yapılan sistematik çalışmalar Ar-Ge'nin temellerini oluşturmaktadır.
Turkey
24 Aug 2018
Links to Result pages
 
1