Search
Searching Content indexed under Privacy by MGC Legal ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Avrupa Veri Koruma Kurulu (EDPB) Tarafından "Görüntü Aygıtları Yoluyla Kişisel Verilerin İşlenmesi" Hususunda Yayımlanan Kılavuza İlişkin Özet İnceleme
Kişisel verilerin bütünüyle kişisel veya hane halkı faaliyetleri esnasında gerçek bir kişi tarafından işlenmesi
Turkey
19 Sep 2019
2
Personal Data Transfer To Third Parties In Turkey Or Abroad
The importance of data in 21st century business life is indisputable.
Turkey
9 Aug 2019
3
Kişisel Verilerin Türkiye'de Üçüncü Kişilere, Yurtdışına Aktarılması
21. yüzyıl iş hayatında verinin önemi tartışmasızdır. Günümüzde dijital dönüşüm faaliyetlerine hız veren piyasa aktörleri, üzerinde tasarruf etme hakkına sahip oldukları her türlü veriyi, serbest piyasada rekabet ...
Turkey
9 Aug 2019
4
Yürürlüğe Giren Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmeliğe Dair İnceleme
Kişisel veriler arasında, Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nda da düzenlendiği üzere, özel bir yere sahip olan kişisel sağlık verileri hakkında Sağlık Bakanlığı tarafından 21 Haziran 2019...
Turkey
22 Jul 2019
5
Law On Protection Of Personal Datas
The Law On Protection of Personal Data has been enacted by the Parliament and has been published in Official Gazette April 7, 2016. It has become effective as of the publication date.
Turkey
30 May 2017
Links to Result pages
 
1