Search
Searching Content indexed under Privacy by Tarik Kurban ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğü: Zorunlu Kayıt Tarihleri Ve İstisnalar
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("KVKK") 16'ıncı maddesi ile Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler için,veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline ("VERBİS")
Turkey
3 Sep 2018
3
Kişisel Verilerin Korunmasında Sonraki Adım: AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği
Genel Veri Koruma Yönetmeliği Avrupa Birliği kapsamında bireylerin verilerinin korunması ve gizliliği konularını düzenleyen ve selefi olan 1995 tarihli Avrupa Birliği Veri Koruma Direktifi'nin yerini alacak olan yönetmeliktir.
Turkey
8 Jun 2018
4
Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi
Buna ek olarak Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemlerin kayıt altına alınması ve söz konusu kayıtların en az üç yıl süreyle saklanması...
Turkey
7 Jun 2018
5
Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği Çerçevesinde Veri Sorumlusunun Veri Koruma Etki Değerlendirmesi ve Veri Koruma Görevlisi Atama Yükümlülüğü
Yapılacak olan bu değerlendirmenin sonucunda ise belirli risk grubuna giren veri sorumlularının ilave yükümlülüklere tabi olması öngörülmektedir.
Turkey
7 Jun 2018
6
Personal Data Protection Board Publishes Decision Regarding The Exemptions To The Obligation To Register To The Registry
As per to the Personal Data Protection Law No:6698 the data controllers have to register to the Data Controllers Registry ("Registry") prior to commencing data processing.
Turkey
22 May 2018
7
Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından hazırlanan Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik 30 Aralık Cumartesi günü Resmi Gazetede yayımlandı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından hazırlanan Veri Sorumluları hakkında yönetmelik 30 Aralık 2017 tarihinde Resmî Gazetede yayımlandı ve 1 Ocak 2018 itibariyle yürürlüğe girmiştir.
Turkey
9 Jan 2018
8
Türk Hukukunda Kişisel Verilerin Korunmasına Kısa Bir Bakış
Üretim ve ekonomik büyümenin yeni yakıtı olarak gösterilen "veri", ilerleyen teknoloji sayesinde artık kolaylıkla yığınlar halinde depolanmakta, aktarılmakta ve işlenebilmektedir.
Turkey
3 Jan 2018
9
Amendments To Civil Registration Services Law: Draft Law Is Now At The Parliament
The Draft Law which introduces amendments to Civil Registration Services Law ("CRS Law") along with certain other laws has been presented to the Parliament.
Turkey
23 Aug 2017
Links to Result pages
 
1