Search
Searching Content indexed under Insolvency/Bankruptcy by Ozogul Yenigun & Partners ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Postponement Of The Technical Bankruptcy Under The Notification On The Procedures And Principles For The Application For Article 376 Of The Turkish Commercial Code
Technical bankruptcy due to over-indebtedness in joint stock and limited liability companies has been set forth in Article 376 of Turkish Commercial Code ("TCC") numbered 6102.
Turkey
26 Sep 2018
2
Meri Teminat Mektuplarının Bedelleri ve Henüz İbraz Edilmemiş Çek Yapraklarına İlişkin İhtiyati Haciz Talep Edilemeyeceğine İlişkin Yargıtay İçtihatları Birleştirme Hukuk Genel Kur
Yargıtay İçtihatları Birleştirme Hukuk Genel Kurulu'nun, meri teminat mektuplarının bedelleri ve henüz ibraz edilmemiş çek yapraklarının kanuni karşılıkları yönünden bankanın talebi üzerine, ...
Turkey
9 Jul 2018
3
İflas Ertelemenin Yürürlükten Kaldırılmasıyla Birlikte Yeniden Düzenlenen Konkordato Kurumu
15.03.2018 tarihli 30361 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ("Kanun")...
Turkey
23 Mar 2018
Links to Result pages
 
1