Search
Searching Content indexed under Insolvency/Bankruptcy/Re-structuring by Tarik Kurban ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
İcra Ve İflas Kanunu Çerçevesinde Konkordato Hükümlerinin İncelenmesi
İflasın ertelenmesi kurumunun ihdas amacını gerçekleştirmemesi ve hükümlerinin kötüye kullanılması nedeniyle İcra ve İflas Kanunu, alacaklılar ile borçlunun bir müzakere sonrasında anlaşmaları...
Turkey
12 Oct 2018
2
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla İcra Ve İflas Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Meclis Genel Kurulunda Kabul Edilerek Kanu
Yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla yargı sisteminin kalitesi, hızı ve sözleşmelerin icrası hakkında önemli değişiklikler ile birlikte hukuk sisteminin daha etkin hale getirilmesi istenmektedir.
Turkey
21 Feb 2018
3
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu Çerçevesinde Olağan ve Olağanüstü Mal Rejimleri
Türk Medeni Kanunu çerçevesinde mal rejimi; eşlerin sahip oldukları malları nasıl yöneteceklerini, bunlar üzerinde ne şekilde yararlanılıp...
Turkey
12 Oct 2017
4
New Era In Turkish Family Law: Quicker And Easier Way To Enforce The Right To Personal Relationship With The Child
Enforcement and bankruptcy provisions will no longer be applied as a sanction on the parent who does not comply with the decision on other parent's right to personal relationship with the child
Turkey
31 Jul 2017
Links to Result pages
 
1