Search
Searching Content indexed under Family Law by Guzeloglu Attorneys-at-law ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
A Concise Glance Over Divorce Procedure In Turkey
Under the Turkish Civil Code (Law No: 4751) ("TCC") the termination of marriage with the divorce can only be done within the context of justified divorce grounds set out in the Civil Code.
Turkey
10 Jul 2018
2
Boşandiktan Sonra: Anne-Babanın Çocukla Kişisel İlişki Kurmasi
Ana-babanın çocuk ile kişisel ilişki kurma hakkı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin "Özel ve aile hayatına saygı hakkı" başlıklı 8.maddesi tarafından korunmaktadır.
Turkey
20 Jun 2018
3
Convention Of 25 October 1980 On The Civil Aspects Of International Child Abduction: The Return Procedure In Turkey
Due to the ease of international travel, the growing fashion in bi-cultural marriages and the boost in the divorce rates the international child abduction cases are increasing rapidly.
Turkey
12 Jun 2018
4
1980 Hague Child Abduction Convention: The Return Procedure In Turkey
Due to the ease of international travel, the growing fashion in bi-cultural marriages and the boost in the divorce rates the international child abduction cases are increasing rapidly.
Turkey
12 Jun 2018
5
Uluslararası Çocuk Kaçırmaları: Çocuğun İadesi Prosedürü
Buna göre iade işlemleri her bir taraf devletçe kurulacak olan ve sözleşmenin kendisine yüklediği mükellefiyetleri yerine getirmekle görevli merkezî makamlar aracılığıyla yürütülmektedir.
Turkey
7 Jun 2018
6
Yabancı Ülke Adlî veya İdarî Makamlarınca Verilen Kararların Nüfus Kütüğüne Tescili Hakkında Yönetmelik Yürürlüğe Girdi
Ancak, ayrı ayrı müracaat edilmesi halinde her iki müracaat arasındaki sürenin doksan günü geçemeyeceği belirtilmektedir.
Turkey
14 Feb 2018
7
Milletlerarası Aile Hukukunda Nafakaya Uygulanacak Hukuk
Uluslararası Aile Hukukunda nafakaya uygulanacak olan hukuk, MÖHUK ve La Haye anlaşmalarında bulunan hükümler vasıtası ile tespit edilmektedir.
Turkey
4 Jan 2018
8
Ending Of The Regime Of Participation In Acquired Property
Matrimonial regimes can be described as a legal institution that designates management and usage of asset that belong to spouses.
Turkey
23 Nov 2017
9
Ordinary And Extraordinary Matrimonial Regimes In Turkish Civil Code
Marriage which changes the "personal" status, it also the "financial" status of the spouses as well.
Turkey
16 Oct 2017
10
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu Çerçevesinde Olağan ve Olağanüstü Mal Rejimleri
Türk Medeni Kanunu çerçevesinde mal rejimi; eşlerin sahip oldukları malları nasıl yöneteceklerini, bunlar üzerinde ne şekilde yararlanılıp...
Turkey
12 Oct 2017
11
Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması
Evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması nedeni ile boşanma davası açılabilmesi için iki olgunun gerçekleşmesi gerekmektedir.
Turkey
14 Aug 2017
12
Türk Aile Hukukunda Yeni Dönem: Çocukla Kişisel İlişki Kurmasına İzin Verilmeyen Ebeveyn için Daha Hızlı ve Kolay Yöntem
Adalet bakanlığının hazırlamış olduğu Mağdur Hakları Kanun Tasarısı ile çocuk teslimi ve çocuk ile kişisel...
Turkey
7 Aug 2017
13
New Era In Turkish Family Law: Quicker And Easier Way To Enforce The Right To Personal Relationship With The Child
Enforcement and bankruptcy provisions will no longer be applied as a sanction on the parent who does not comply with the decision on other parent's right to personal relationship with the child
Turkey
31 Jul 2017
14
Turkey Ratifies 2007 Hague Convention On The International Recovery Of Child Support And Other Forms Of Family Maintenance
2007 Hague Convention on the International Recovery of Child Support and Other Forms of Family Maintenance ("2007 Convention", "the Convention") is ratified by the Republic of Turkey.
Turkey
26 Oct 2016
15
Turkey Ratifies 1996 Hague Convention On Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement And Co-Operation In Respect Of Parental Responsibility And Measures For The Protection Of Children
The Convention will enter into force on 1 September 2017. Turkey has made reservations for the Convention. First one relates to the use of French language.
Turkey
26 Oct 2016
16
Turkish International Family Law: Accession To Hague Convention On Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement And Co-Operation In Respect Of Parental Responsibility And Measures For The Protection Of Children
Turkish government has introduced a bill numbered 1/697 and dated 30.03.2016 concerning Turkey's accession to the Hague Convention on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement and Co-operation in Respect of Parental Responsibility and Measures for the Protection of Children of 1996 ("Hague Convention"), signed by the Prime Minister and all ministers.
Turkey
3 Oct 2016
17
Government Bill Concerning Turkey' Accession To The Hague Convention Of 23 November 2007 On The International Recovery Of Child Support And Other Forms Of Family Maintenance
Turkish government has introduced a bill concerning Turkey's accession to the Hague Convention of 23 November 2007 on the International Recovery of Child Support and Other Forms of Family Maintenance.
Turkey
30 Sep 2016
18
Parents Of Different Nationalities: Certain Legal Aspects To Consider Before Expanding Your Family
Parents, in particular those with different nationalities should consider certain legal aspects before and after they decide to expand their family in order to have a saying on various important matters.
Turkey
29 Sep 2016
Links to Result pages
 
1