Search
Searching Content indexed under Family and Matrimonial by Abdulkadir Guzeloglu ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
A Concise Glance Over Divorce Procedure In Turkey
Under the Turkish Civil Code (Law No: 4751) ("TCC") the termination of marriage with the divorce can only be done within the context of justified divorce grounds set out in the Civil Code.
Turkey
10 Jul 2018
2
Boşandiktan Sonra: Anne-Babanın Çocukla Kişisel İlişki Kurmasi
Ana-babanın çocuk ile kişisel ilişki kurma hakkı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin "Özel ve aile hayatına saygı hakkı" başlıklı 8.maddesi tarafından korunmaktadır.
Turkey
20 Jun 2018
3
Convention Of 25 October 1980 On The Civil Aspects Of International Child Abduction: The Return Procedure In Turkey
Due to the ease of international travel, the growing fashion in bi-cultural marriages and the boost in the divorce rates the international child abduction cases are increasing rapidly.
Turkey
12 Jun 2018
4
1980 Hague Child Abduction Convention: The Return Procedure In Turkey
Due to the ease of international travel, the growing fashion in bi-cultural marriages and the boost in the divorce rates the international child abduction cases are increasing rapidly.
Turkey
12 Jun 2018
5
Uluslararası Çocuk Kaçırmaları: Çocuğun İadesi Prosedürü
Buna göre iade işlemleri her bir taraf devletçe kurulacak olan ve sözleşmenin kendisine yüklediği mükellefiyetleri yerine getirmekle görevli merkezî makamlar aracılığıyla yürütülmektedir.
Turkey
7 Jun 2018
6
An Easy Way To Split: Consensual (Uncontested) Divorce In Turkish Family Law
Increasing number of people are choosing consensual divorce over the contested one, because it is quicker, easier and cheaper.
Turkey
29 May 2018
7
Yabancı Ülke Adlî veya İdarî Makamlarınca Verilen Kararların Nüfus Kütüğüne Tescili Hakkında Yönetmelik Yürürlüğe Girdi
Ancak, ayrı ayrı müracaat edilmesi halinde her iki müracaat arasındaki sürenin doksan günü geçemeyeceği belirtilmektedir.
Turkey
14 Feb 2018
8
Boşandıktan Sonra: Anne-Babanın Çocukla Kişisel İlişki Kurması
Ana-babanın çocuk ile kişisel ilişki kurma hakkı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin "Özel ve aile hayatına saygı hakkı" başlıklı 8.maddesi tarafından korunmaktadır.
Turkey
6 Feb 2018
9
Milletlerarası Aile Hukukunda Nafakaya Uygulanacak Hukuk
Uluslararası Aile Hukukunda nafakaya uygulanacak olan hukuk, MÖHUK ve La Haye anlaşmalarında bulunan hükümler vasıtası ile tespit edilmektedir.
Turkey
4 Jan 2018
10
Ending Of The Regime Of Participation In Acquired Property
Matrimonial regimes can be described as a legal institution that designates management and usage of asset that belong to spouses.
Turkey
23 Nov 2017
11
Türk Medeni Kanunu'nda Anlaşmalı Boşanma Ve Şartları
Türk Medeni Kanunu eşlere, mahkeme nezdinde çekişmeli usulde boşanma davası açma hakkının tanıdığı gibi eşlerin birbirleri ile anlaşma yaparak boşanmaları imkanını da tanımaktadır.
Turkey
14 Nov 2017
12
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu Çerçevesinde Olağan ve Olağanüstü Mal Rejimleri
Türk Medeni Kanunu çerçevesinde mal rejimi; eşlerin sahip oldukları malları nasıl yöneteceklerini, bunlar üzerinde ne şekilde yararlanılıp...
Turkey
12 Oct 2017
13
Turkey Ratifies 2007 Hague Convention On The International Recovery Of Child Support And Other Forms Of Family Maintenance
2007 Hague Convention on the International Recovery of Child Support and Other Forms of Family Maintenance ("2007 Convention", "the Convention") is ratified by the Republic of Turkey.
Turkey
26 Oct 2016
14
Turkey Ratifies 1996 Hague Convention On Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement And Co-Operation In Respect Of Parental Responsibility And Measures For The Protection Of Children
The Convention will enter into force on 1 September 2017. Turkey has made reservations for the Convention. First one relates to the use of French language.
Turkey
26 Oct 2016
Links to Result pages
 
1