Search
Searching Content indexed under Family and Matrimonial by Fatma Esra Guzeloglu ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Boşandiktan Sonra: Anne-Babanın Çocukla Kişisel İlişki Kurmasi
Ana-babanın çocuk ile kişisel ilişki kurma hakkı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin "Özel ve aile hayatına saygı hakkı" başlıklı 8.maddesi tarafından korunmaktadır.
Turkey
20 Jun 2018
2
Yabancı Ülke Adlî veya İdarî Makamlarınca Verilen Kararların Nüfus Kütüğüne Tescili Hakkında Yönetmelik Yürürlüğe Girdi
Ancak, ayrı ayrı müracaat edilmesi halinde her iki müracaat arasındaki sürenin doksan günü geçemeyeceği belirtilmektedir.
Turkey
14 Feb 2018
3
Boşandıktan Sonra: Anne-Babanın Çocukla Kişisel İlişki Kurması
Ana-babanın çocuk ile kişisel ilişki kurma hakkı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin "Özel ve aile hayatına saygı hakkı" başlıklı 8.maddesi tarafından korunmaktadır.
Turkey
6 Feb 2018
4
Milletlerarası Aile Hukukunda Nafakaya Uygulanacak Hukuk
Uluslararası Aile Hukukunda nafakaya uygulanacak olan hukuk, MÖHUK ve La Haye anlaşmalarında bulunan hükümler vasıtası ile tespit edilmektedir.
Turkey
4 Jan 2018
5
Türk Medeni Kanunu'nda Anlaşmalı Boşanma Ve Şartları
Türk Medeni Kanunu eşlere, mahkeme nezdinde çekişmeli usulde boşanma davası açma hakkının tanıdığı gibi eşlerin birbirleri ile anlaşma yaparak boşanmaları imkanını da tanımaktadır.
Turkey
14 Nov 2017
6
New Era In Turkish Family Law: Quicker And Easier Way To Enforce The Right To Personal Relationship With The Child
Enforcement and bankruptcy provisions will no longer be applied as a sanction on the parent who does not comply with the decision on other parent's right to personal relationship with the child
Turkey
31 Jul 2017
7
Yeni Bir Dönem: Yurtdışında Verilen Boşanma Kararlarının Türkiye'de Etki Doğurması
Yabancı ülke makamlarının tasarrufuna konu olan ve evliliğin butlanı, iptali, mevcudiyetinin tespiti veyahut da boşanma kararları; eşlerin birlikte veya vekilleri aracılığıyla, kararın verildiği...
Turkey
8 May 2017
8
A New Chapter In Turkish International Family Law: The Recognition And Enforcement Of Divorce Judgments Rendered Abroad
On 29 April 2017, Article 27/A has been added to Law on Civil Registry Services by Statutory Decree No:690 issued under the State of Emergency.
Turkey
5 May 2017
9
Turkey Ratifies 2007 Hague Convention On The International Recovery Of Child Support And Other Forms Of Family Maintenance
2007 Hague Convention on the International Recovery of Child Support and Other Forms of Family Maintenance ("2007 Convention", "the Convention") is ratified by the Republic of Turkey.
Turkey
26 Oct 2016
10
Turkey Ratifies 1996 Hague Convention On Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement And Co-Operation In Respect Of Parental Responsibility And Measures For The Protection Of Children
The Convention will enter into force on 1 September 2017. Turkey has made reservations for the Convention. First one relates to the use of French language.
Turkey
26 Oct 2016
11
Turkish International Family Law: Accession To Hague Convention On Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement And Co-Operation In Respect Of Parental Responsibility And Measures For The Protection Of Children
Turkish government has introduced a bill numbered 1/697 and dated 30.03.2016 concerning Turkey's accession to the Hague Convention on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement and Co-operation in Respect of Parental Responsibility and Measures for the Protection of Children of 1996 ("Hague Convention"), signed by the Prime Minister and all ministers.
Turkey
3 Oct 2016
12
Government Bill Concerning Turkey' Accession To The Hague Convention Of 23 November 2007 On The International Recovery Of Child Support And Other Forms Of Family Maintenance
Turkish government has introduced a bill concerning Turkey's accession to the Hague Convention of 23 November 2007 on the International Recovery of Child Support and Other Forms of Family Maintenance.
Turkey
30 Sep 2016
13
Parents Of Different Nationalities: Certain Legal Aspects To Consider Before Expanding Your Family
Parents, in particular those with different nationalities should consider certain legal aspects before and after they decide to expand their family in order to have a saying on various important matters.
Turkey
29 Sep 2016
Links to Result pages
 
1