Search
Searching Content from Turkey indexed under Family and Matrimonial ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1 2 3 4  
>>Next
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
The Recognition And Enforcement Of The Foreign Court Decisions And Marital Breakdown By Foreign Court And Administration Decisions
States, as a reflection of their sovereignty, use their judiciary powers independently.
Turkey
5 Apr 2019
2
Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi hakkında genel bilgiler
Devletler kendi ülkeleri üzerindeki egemenliklerinin bir yansıması olarak, yargılama faaliyetlerini bağımsızca yürütürler.
Turkey
5 Apr 2019
3
Registration Of Decisions Taken By Foreign Judicial Or Administrative Authorities With The State Register In Turkey
Regulation Concerning Registry Under State Register Any Judgments Made And Adopted By Foreign States' Judicial Or Administrative Authorities issued and entered into effect following publication ...
Turkey
2 Mar 2019
4
Evli Kadının Kendi Soyadını Kullanması
4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 187. maddesine göre evlenen kadının kocasının soyadını kullanması zorunludur.
Turkey
11 Feb 2019
5
Velayet hukukuna genel bir bakış
Arapça kökenden gelen velayetin sözlük anlamı, ermişlik, söz geçirmedir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nda ("TMK") velayetin tanımı net bir şekilde yapılmamıştır.
Turkey
6 Feb 2019
6
Inheritance Of Foreign Person
The number of acquisitions by foreign people of movable and immovable properties in Turkey is increased, therefore, in the event of death of those foreign persons, matters such as how these movable and immovable properties are acquired, ...
Turkey
29 Jan 2019
8
Child Allowance
The judge has to take care the superior interests of the child while determining the child allowance.
Turkey
7 Dec 2018
9
Yabancının Mirası
Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye'de taşınır ve taşınmaz mal edinmelerinin artmasıyla birlikte bu kişilerin ölümü halinde, bu taşınır ve taşınmaz malların ne şekilde iktisap edileceği, bu kişilerin yapmış olduğu ölüme bağlı tasarrufların geçerliliği, ...
Turkey
7 Dec 2018
10
Exceptıonal Regulatıons Regardıng Decısıons By Foreıgn Authorıtıes
Legal recognition of a status or fact in a jurisdiction is a formal acknowledgement of it being true, valid, legal or worthy of consideration and may involve approval or the granting of rights.
Turkey
3 Dec 2018
11
Yabancı makamlar tarafından verilen boşanma kararları hakkında istisnai düzenleme
29.04.2017 tarihinde yürürlüğe giren 690 sayılı Olağanüstü Hâl Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 4.
Turkey
3 Dec 2018
12
Turkish Court Of Appeals: Spousal Consent Not Required For Avals
Article 584 of the TCO aims to protect the unity of families.
Turkey
20 Nov 2018
13
İştirak Nafakası
İştirak nafakası, çocuğun velayet ayrıcalığı üzerinde olmayan ebeveynin, çocuğun yiyecek, barınma, giyecek, sağlık, eğitim, dinlenme, ulaşım, harçlık gibi giderlerine gücü oranında katılması sonucu, ...
Turkey
31 Oct 2018
15
Yargı Yoluna Başvurmaksızın Boşanmaya Dair Yabancı Mahkeme Kararlarının Nüfus Kütüğüne Tescili
Olağanüstü Hal kapsamında çıkarılan ve 29. Nisan. 2017 Tarihli 30052 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 690 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 4.
Turkey
18 Sep 2018
16
Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Mal Rejiminin Tasfiyesi
Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Mal Rejiminin Tasfiyesi.
Turkey
3 Sep 2018
17
Turkish Family Law: Court System & Jurisdiction
The family courts must encourage parties to decide on the subject matter of the dispute, without involving the court.
Turkey
26 Jul 2018
18
Aile Konutu Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Eşlerin müşterek bir şekilde yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdikleri, düzenli bir biçimde ikamet ettikleri mekan "aile konutu" olarak nitelendirilmektedir.
Turkey
24 Jul 2018
19
A Concise Glance Over Divorce Procedure In Turkey
Under the Turkish Civil Code (Law No: 4751) ("TCC") the termination of marriage with the divorce can only be done within the context of justified divorce grounds set out in the Civil Code.
Turkey
10 Jul 2018
20
Boşandiktan Sonra: Anne-Babanın Çocukla Kişisel İlişki Kurmasi
Ana-babanın çocuk ile kişisel ilişki kurma hakkı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin "Özel ve aile hayatına saygı hakkı" başlıklı 8.maddesi tarafından korunmaktadır.
Turkey
20 Jun 2018
Links to Result pages
 
1 2 3 4  
>>Next