Search
Searching Content indexed under Fund Management/ REITs by Nazali ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Emisyon priminin vergilendirmeye ilişkin sonuçları
İlgili husus esas olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nun "Primli Paylar" başlıklı 347.
Turkey
1 Feb 2019
2
Alt Yapi Gayrimenkul Yatirim Ortakliklarina Giriş
Tebliğ'in 2. maddesinde, Tebliğ'in 6362 sayılı Kanun'un 48.
Turkey
8 May 2018
Links to Result pages
 
1