Search
Searching Content indexed under Financial Services by MGC Legal ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Acquisition Of Turkish Citizenship By Foreign Investment
The article sets forth the structure of the legal aspect and ways of investments to be made by foreign investors for acquisition of Turkish citizenship.
Turkey
28 Jun 2019
2
Practical Guidance On Establishment Of Asset Management Companies And Obtaining Final Activity Permit In Republic Of Turkey
Asset Management Companies, which are established pursuant to Article 143 of Banking Code No: 5411 of Republic of Turkey, are authorized to manage the collection process of the receivables which are due and payable, but have not been paid on due date.
Turkey
1 Feb 2019
3
Overdue Difficulty And Adaptation Cases Under Article 138 Of The Code Of Obligations
According to the Article 138 of the Code of Obligations No. 6098, "An extraordinary situation which is not foreseen by the parties at the time of the contract and which is not expected to be anticipated, ...
Turkey
17 Oct 2018
4
Borçlar Kanunu 138.Madde Kapsamında Aşırı İfa Güçlüğü ve Uyarlama Davaları
6098 Sayılı Borçlar Kanunu 138.maddesinde 'Sözleşmenin yapıldığı sırada taraflarca öngörülmeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen olağanüstü bir durum, borçludan kaynaklanmayan bir sebeple ortaya çıkar ...
Turkey
15 Oct 2018
5
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 376 nci maddesinin uygulanmasina ilişkin usul ve esaslar hakkinda tebliğ işiğinda sermayenin kaybi ve borca batik olma hali
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") 376. Maddesi ile Yönetim organına sermayenin kaybı ve borca batık olma durumunda bu durumu Genel Kurula bildirim ve gerekli tedbirleri alma yükümlülüğü getirilmiştir.
Turkey
26 Sep 2018
6
Presidential Decree On Carrying Out Certain Transactions On Turkish Currency
Transaction values and amounts of agreements of sale, purchase, lease, financial leasing, service and to produce work shall be based on Turkish Lira.
Turkey
17 Sep 2018
7
Karşılıksız Çek Düzenlemenin Cezai Yaptırımları
5941 sayılı Çek Kanunun 5. Maddesinde, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibraz edildiğinde (gösterildiğinde), çekin karşılığını ilgili banka hesabında tam olarak bulundurmamak suç olarak tanımlanmıştır.
Turkey
31 Aug 2018
8
The Effect Of Currency Exchange On Contracts
Due to the significant political and economic developments in the world, there are sudden and hard changes in exchange rates in the recent period.
Turkey
20 Aug 2018
Links to Result pages
 
1