Search
Searching Content indexed under Debt Capital Markets by Guzeloglu Attorneys-at-law ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Borcun Üstlenilmesi
Ticari hayatta sıkça karşılaşılan bir borcun, borç ilişkisinin dışında bulunan üçüncü bir kişiye devredilmesi ve böylelikle borçtan sorumlu olan borçlunun değiştirilmesi, 6098 sayılı Türk Borçlar...
Turkey
10 Oct 2018
2
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Alacağın Devredilmesi (Temliki)
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun ("TBK") 183 ve devamı maddeleri ile düzenlenen alacağın devri bir borcun alacaklısına kanun, sözleşme veya işin niteliği engel olmadıkça alacak hakkını bir başka kişiye devredebilmesi yetkisini vermektedir.
Turkey
27 Sep 2018
Links to Result pages
 
1