Search
Searching Content indexed under Sales Taxes: VAT, GST by Nazali ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Bedelsiz Ve Numune Ürün Teslimlerinde Kdv Uygulamasi Ve Belge Düzeni
Bedelsiz Teslim, Fatura,VUK Md. 229, VUK Md.232, Sevk İrsaliyesi.
Turkey
19 Sep 2019
2
Düzeltme Beyannamesine İhtirazi Kayit Şerhi Konulmasi Mümkün!
İhtirazi Kayıt, Düzeltme Beyannamesi, Pişmanlıkla Beyan, Bireysel Başvuru, Anayasa Mahkemesi, Özel Esaslar.
Turkey
10 Sep 2019
3
Vergi Incelemesi Sirasinda Ibraz Edilmeyen Defter-Belgelerin Mahkemeye Ibrazi
Mükellefler yapmış oldukları faaliyetin bir gereği olarak belirli amaçların yerine getirilmesi amacıyla defter tutmakla yükümlüdürler.
Turkey
2 Jul 2019
4
Gümrük vergilerinden muaf olan eşya diğer ithalat vergilerinden ve kkdf'den de muaf midir?
Gümrük Vergisi, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu, Gümrük Vergileri, Gümrük Muafiyeti, İthalat Vergileri.
Turkey
4 Feb 2019
5
Emisyon priminin vergilendirmeye ilişkin sonuçları
İlgili husus esas olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nun "Primli Paylar" başlıklı 347.
Turkey
1 Feb 2019
6
İşçi-işveren uyuşmazlıklarında arabuluculuğun vergilendirilmesi
Arabuluculuk, işçi işveren arasındaki uyuşmazlıkların anlaşmaya varılamadığında, tarafların bir araya getirilip iletişim sürecinin yürütülmesine, anlaşmaya varılmasına vesile olan uzmanlık eğitimi almış tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişi tarafından yönetilen çözüm yöntemidir.
Turkey
30 Jan 2019
7
Değersiz alacağa ilişkin kdv'de indirimi hakki
Değersiz Alacak, 7104 Sayılı Kanun, İndirilecek Katma Değer Vergisi.
Turkey
29 Jan 2019
8
The Last Round Of VAT Applied To Exchange Difference
It can be said that the recent decisions of the Council of State have stabilized that the exchange differences are not subject of the tax.
Turkey
29 Jan 2019
9
KDV açısından grup şirketleri arasında birebir kredi yansıtması/köprü krediler
Grup Şirketi, Birebir Kredi Yansıtması, Köprü Kredi, Katma Değer Vergisi, Finans Hizmeti.
Turkey
15 Jan 2019
10
Kur farklarında kdv'de son raund
KDV Genel Uygulama Tebliği'nin kur farklarına katma değer vergisi ("KDV") uygulanması gerektiğine dair düzenlemelerinin iptali istemiyle açılan davada gelinen noktada, Danıştay 4.
Turkey
11 Jan 2019
11
Companies Providing Social Media Platforms Are Caught By "Withholding Tax" Radar - "Online Advertising Services Are Included In The Scope Of Withholding Tax"
In this context, even if the service is provided via Internet and by non-resident persons, the tax shall accrue.
Turkey
27 Dec 2018
12
Örtülü Sermaye ve KDV
"Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisi"nin hesaplanan katma değer vergisinden indirilemeyeceğine ilişkin Katma Değer Vergisi Kanunu ...
Turkey
17 Sep 2018
13
Status Of Bitcoin Towards Legal Statue
Along with the rise of e-commerce and technological developments, one of the currencies, used through new payment systems and increasingly popular,
Turkey
12 Sep 2018
14
İzaha Davet - (Vergi İncelemesi mi İzaha Davet mi?)
Makalemizde, yurt dışındaki hizmet sunucuları tarafından vergi mükellefi olmayan kişilere elekGerekçesinde de belirtildiği üzere getiriliş amaçlarından biri vergiye gönüllü uyumun...
Turkey
18 Apr 2018
15
Elektronik Ortamda Sunulan Hizmetlerde Yeni KDV Rejimi
Varış yeri (destinasyon) ilkesi, KDV'ye yön veren önemli vergilendirme ilkelerinden birisidir.
Turkey
17 Apr 2018
Links to Result pages
 
1