Search
Searching Content indexed under Sales Taxes: VAT, GST by Ersin Nazali ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Düzeltme Beyannamesine İhtirazi Kayit Şerhi Konulmasi Mümkün!
İhtirazi Kayıt, Düzeltme Beyannamesi, Pişmanlıkla Beyan, Bireysel Başvuru, Anayasa Mahkemesi, Özel Esaslar.
Turkey
10 Sep 2019
2
The Last Round Of VAT Applied To Exchange Difference
It can be said that the recent decisions of the Council of State have stabilized that the exchange differences are not subject of the tax.
Turkey
29 Jan 2019
3
Kur farklarında kdv'de son raund
KDV Genel Uygulama Tebliği'nin kur farklarına katma değer vergisi ("KDV") uygulanması gerektiğine dair düzenlemelerinin iptali istemiyle açılan davada gelinen noktada, Danıştay 4.
Turkey
11 Jan 2019
4
Elektronik Ortamda Sunulan Hizmetlerde Yeni KDV Rejimi
Varış yeri (destinasyon) ilkesi, KDV'ye yön veren önemli vergilendirme ilkelerinden birisidir.
Turkey
17 Apr 2018
Links to Result pages
 
1