Search
Searching Content indexed under Capital Gains Tax by Nazali ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Mahkeme Kararina Göre Ödenen Faiz Ve İcra İnkâr Tazminatinin Vergilendirilmesi
İcra İnkar Tazminatı, Vergiden İstisna Tazminatlar, Alacak Faizi, Menkul Sermaye İradı, Ücret, Vergi Tevkifatı, Yıllık Beyanname.
Turkey
23 Sep 2019
2
Anonim Şirketlerin Kendi Paylarını İktisap Etmelerinin Vergisel Sonuçları
Anonim Şirketler, Anonim Şirketlerin Kendi Paylarını İktisap Etmeleri, Kendi Payını İktisabın Vergisel Sonuçları.
Turkey
17 Jan 2019
3
Vergiye Uyumlu Mükelleflere Getirilen İndirim Teşviki
Vergiye Uyumlu Mükellef İndirimi, Uyumlu Mükellef İndirimi, GVK, GVK'nın Mükerrer 121. Maddesi, İndirim, Vergi İndirimi.
Turkey
17 Jan 2019
4
Sermaye Şirketlerinde Nakdi Sermaye Artışından Kaynaklanan Faiz İndirimi Uygulaması
Sermaye artırımı birçok şirket için piyasa koşullarına uyum sağlayabilme, rakip firmalarla rekabet güçlerini artırma noktasında avantaj sağlayabilmektedir.
Turkey
16 Jan 2019
Links to Result pages
 
1