Search
Searching Content indexed under Landlord & Tenant - Leases by Ozogul Yenigun & Partners ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Kiraya Verenin Gereksinimi Nedeniyle Kira Sözleşmesinin Feshi ve Kiralanan Yerin Tahliyesi
İhtiyaç iddiasına dayalı davalarda tahliyeye karar verilebilmesi için ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olduğunun kanıtlanması gerekir.
Turkey
11 Jul 2018
2
Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Tahliye Taahhüdü
Kiracının kiraya verene karşı kiralananı boşaltmayı üstlendiği tahliye taahhüdü Türk Borçlar Kanunu ("TBK") m. 352/1'de düzenlenmiştir.
Turkey
22 Jun 2018
3
Alt Kira Sözleşmesinin Hukuki Niteliği
Alt kira sözleşmesi Türk Borçlar Kanunu ("TBK")'nun 322. maddesinde düzenlenmiştir. İlgili kanun maddesinde;
Turkey
7 Jun 2018
Links to Result pages
 
1