Search
Searching Content indexed under Real Estate by Serkan Gül ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Satış Vaadi Sözleşmesi ile de Türk Vatandaşlığına Başvurulabilecek
19 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'te yapılan değişiklik ile Türk vatandaşlığının taşınmaz edinilmesi yoluyla kazanılması için asgari satış bedeli ...
Turkey
20 Feb 2019
2
It Is Possible To Apply For Turkish Citizenship With Promise To Sell Agreement
The conditions for application to Turkish citizenship by way of real estate ownership were recently softened by a number of amendments to the Regulation on the Implementation of Law of Turkish Citizenship, ...
Turkey
20 Feb 2019
3
Boğaziçi'ne de İmar Barışı Geldi
11 Mayıs 2018'de imar barışına dair düzenleme yapılmış ancak 2960 sayılı Boğaziçi Kanununda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içinde bazı alanların imar barışından yararlanamayacağı düzenlenmişti.
Turkey
20 Feb 2019
4
Bosphorus Also Benefits From The Zoning Peace
A regulation regarding the zoning peace was adopted on 11 May 2018. However, it was determined that the Bosphorus coast line and some parts of the preview area defined by the Bosphorus Code No. 2960 ...
Turkey
20 Feb 2019
Links to Result pages
 
1