Search
Searching Content indexed under Real Estate and Construction by Tarik Kurban ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen Veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair Yönetmelik Resmî Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi
Yönetmelik, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen il ve ilçelerdeki organize sanayi bölgelerinde, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun EK 3'üncü maddesi ile öngörülen...
Turkey
12 Feb 2018
2
Organize Sanayi Bölgeleri Adına Yapılacak Kamulaştırma İşlemlerine Kısa Bir Bakış
Organize Sanayi Bölgelerine ilişkin kamulaştırma işlemlerine başlayabilmek için öncelikle OSB için yer seçiminin yapılması gerekmektedir.
Turkey
5 Jan 2018
3
Yasal Mal Rejimi Olarak Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi
Edinilmiş mallara katılma rejimi, edinilmiş mallar ile eşlerden her birinin kişisel mallarını kapsar.
Turkey
8 Aug 2017
Links to Result pages
 
1