Search
Searching Content from Netherlands indexed under Real Estate and Construction ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
>>Next
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
The Real Cost Of Running A PERE Fund
This trend is very much in line with the increased number of new PERE fund set-ups which TMF Group has supported.
Worldwide
28 Mar 2019
2
We See A World Emerge, In Which Science Fiction No Longer Exists
For a long time, real estate was all about bricks, but nowadays it is also more and more about technology.
Netherlands
3 Jan 2019
3
Commercial Real Estate Newsletter - October 2018
Traditiegetrouw luiden velen van ons het laatste kwartaal van het jaar in met een bezoek aan de Expo Real in München.
Netherlands
22 Oct 2018
4
Gevaren van de onherroepelijke volmacht
In de Vastgoedmarkt van oktober en november 2017 schreef ik over de voetangels en klemmen die op de loer liggen bij het gebruik van volmachten.
Netherlands
1 Oct 2018
5
The New Organic Regulation: From Farm To Fork Approach Reinforced
The organic sector has developed from a niche market to one of the most dynamic sectors of EU agriculture.
European Union
11 May 2018
6
De hoofdhuurovereenkomst eindigt. Wat zijn de gevolgen voor de onderhuurovereenkomst?
Situatie: er bestaat met betrekking tot hetzelfde pand een hoofdhuurovereenkomst en een onderhuurovereenkomst. De hoofdhuurovereenkomst wordt opgezegd en eindigt, en de hoofdverhuurder eist het gehuurde op.
Netherlands
23 Mar 2018
7
Commercial Real Estate Newsletter - March 2018
Traditiegetrouw ontvangt u na de MIPIM onze nieuwsbrief die zich richt op de commerciële makelaardij en haar opdrachtgevers. Wij hebben wederom enkele uitspraken c.q. onderwerpen geselecteerd die in uw praktijk van pas kunnen komen.
Netherlands
23 Mar 2018
8
ROZ-boete bij wanbetaling. Cumulatief of niet?
In vrijwel alle modellen van de ROZ voor bedrijfsruimte en winkelruimte, is een bepaling opgenomen die een boete stelt op te laat betalen ter grootte van een percentage van de huurachterstand met een minimum.
Netherlands
23 Mar 2018
9
Kantoorgebouwen in een energiezuinige toekomst
Voorkom dat de kantoorgebouwen uit uw (verhuur of asset management) portefeuille vanaf 2023 niet meer mogen worden gebruikt als kantoorgebouw!
Netherlands
23 Mar 2018
10
Uitleg erfdienstbaarheden
Traditiegetrouw ontvangt u na de MIPIM onze nieuwsbrief die zich richt op de commerciële makelaardij en haar opdrachtgevers. Wij hebben wederom enkele uitspraken c.q. onderwerpen geselecteerd die in uw praktijk...
Netherlands
23 Mar 2018
11
Real Estate Alert: Act Improvement Owners' Associations (Dutch)
Vanaf 1 januari aanstaande zal de 'Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars' in werking treden.
Netherlands
8 Nov 2017
12
Warmtewet in de revisie
De Warmtewet heeft de afgelopen periode geregeld tot vragen en discussie(s) geleid in o.a. de huursector.
Netherlands
27 Jun 2017
13
Nieuwe financiële regels voor VVE's
Het hing al even in de lucht, maar inmiddels is het wetsvoorstel in verband met het verbeteren van het functioneren van vereniging van eigenaars ook aangenomen door de Eerste Kamer.
Netherlands
27 Jun 2017
14
De vervuiler van bodemverontreiniging betaalt niet meer?
De vervuiler betaalt (dachten we altijd). Nee, voor bodemverontreinigingen die vóór 1987 zijn ontstaan (de zogenoemde ‘historische verontreinigingen') gaat dat uitgangspunt allang niet meer op.
European Union
26 Jun 2017
15
Let op bij een erfdienstbaarheid met een zelfstandige actieve verplichting
Onlangs heeft het Hof Den Bosch arrest gewezen omtrent een erfdienstbaarheid met een actieve verplichting.
Netherlands
26 Jun 2017
16
Leegstandschade en bankgarantie: eindelijk duidelijkheid?
Leegstandschade: mag dergelijke schade nu wel of niet onder een bankgarantie getrokken worden?
Netherlands
26 Jun 2017
17
Leasing Alert (Dutch)
Ondertussen was de Raad voor de Onroerende Zaken (ROZ), in het bijzonder de Juridische Commissie Huurzaken...
Netherlands
27 Apr 2017
18
Preliminary Questions On Dutch Nitrogen Approach Programme: What To Do In The Meantime
The Dutch Council of State is in the process of requesting a preliminary ruling by the Court of Justice on whether the Nitrogen Approach Programme is compatible with EU law...
Netherlands
20 Apr 2017
19
The First Blow Is Half The Battle; The ‘Torpedo' In (International) Legal Proceedings
As lawyers in (international) litigation practice, we increasingly see that procedural law can be of service when making strategic choices before commencing...
Netherlands
12 May 2016
20
Real Estate Distress Sale More Transparent And Accessible Under New Legislation
De executoriale veiling van onroerende zaken, in het bijzonder van woningen, wordt straks transparanter en voor een breder publiek toegankelijk.
Netherlands
23 Dec 2014
Links to Result pages
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
>>Next