Search
Searching Content from Turkey indexed under Food, Drugs, Healthcare, Life Sciences ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . . .  
>>Next
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Personal Data Transfer To Third Parties In Turkey Or Abroad
The importance of data in 21st century business life is indisputable.
Turkey
9 Aug 2019
2
Kişisel Verilerin Türkiye'de Üçüncü Kişilere, Yurtdışına Aktarılması
21. yüzyıl iş hayatında verinin önemi tartışmasızdır. Günümüzde dijital dönüşüm faaliyetlerine hız veren piyasa aktörleri, üzerinde tasarruf etme hakkına sahip oldukları her türlü veriyi, serbest piyasada rekabet ...
Turkey
9 Aug 2019
3
Filing An Abridged Application Within Terms Of Rdp Does Not Constitute Unfair Competition
Regulatory data protection (RDP) terms are dealt with only in the Licensing Regulation of the Ministry of Health (MoH). In principle the provision grants the protection
Turkey
31 Jul 2019
4
Turkey Amends The Regulation On Methods And Procedures For Manufacturing, Labelling And Control Of Tobacco Products
As stated in our previous article, Turkey introduced new plain packaging rules for tobacco with the Regulation on Methods and Procedures for Manufacturing, Labelling and Control of Tobacco Products ...
Turkey
29 Jul 2019
5
Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı
Daha önce duyurduğumuz üzere, tütün mamullerinin tek tip paketlenmesine ilişkin düzenlemeler getiren Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ...
Turkey
29 Jul 2019
6
Yürürlüğe Giren Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmeliğe Dair İnceleme
Kişisel veriler arasında, Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nda da düzenlendiği üzere, özel bir yere sahip olan kişisel sağlık verileri hakkında Sağlık Bakanlığı tarafından 21 Haziran 2019...
Turkey
22 Jul 2019
7
İşverence Sigortaliya Sağlanan Hediye/Alişveriş Çeklerinin Sigortali Prime Esas Kazanca Dahil Edilip Edilmeyeceği Hususu
5510 Sayılı Kanun, İşveren Uygulama Tebliği, Prime Esas Kazanç, Hediye/Alışveriş Çeki.
Turkey
12 Jul 2019
8
Regulation On Personal Health Data – What Does It Bring?
Protection of Personal Health Data has been a hot topic in the legal circles ever since the Law No. 6698 on the Protection of Personal Data ("Law") was published in 2016.
Turkey
8 Jul 2019
11
Turkey Publishes A Draft Regulation To Address The Problems In Relation To The Regulation On Sales, Advertising And Promotion Of Medical Devices
With this provision, it is once again underlined that contact lenses and prescription glasses cannot be sold on the internet.
Turkey
3 Jul 2019
12
Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği'ne İlişkin Sorunlara Çözüm Bulmak Amacıyla Bir Taslak Yayımlandı
Taslak, tıbbi cihazların piyasaya arzı, piyasada bulundurulması ile reklam ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemeyi hedefliyor.
Turkey
3 Jul 2019
13
Sağlik Hukukunda Hekim İle Hasta Ve Hasta İle Hastane Arasi İlişkinin Hukuki Niteliği
Tüm bu açıkladığımız değişken durumlar karşısında, hekim ile hasta arası ilişkinin hukuki niteliğinin her bir somut olaya göre farklılık gösterdiğini söylememiz mümkündür.
Turkey
1 Jul 2019
14
Kişisel sağlık verilerinin korunmasına ilişkin yeni bir düzenleme: kişisel sağlık verileri hakkında yönetmelik
Hem Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği hem de 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında özel nitelikli kişisel veriler kategorisinde sayılan sağlık verilerinin toplanması ve işlenmesi, ...
Turkey
26 Jun 2019
15
Consultation On Draft Regulation On Sales, Advertisement And Promotion Of Medical Devices
On 9 May 2019, the Turkish Medicines and Medical Devices Agency published the draft Regulation on Sales, Advertisement and Promotion of Medical Devices (Turkish language)
Turkey
25 Jun 2019
16
Turkish Medicines And Medical Devices Agency Published An Announcement On Brexit Process For Medical Device Companies
In accordance with the 10 April 2019 dated decision of the European Council Brexit date has been postponed to 31 October 2019.
European Union
20 Jun 2019
17
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Tıbbi Cihaz Firmaları İçin Brexit Sürecine İlişkin Duyuru Yayımladı
("Duyuru") yayımlamıştır. TİTCK, Duyuru'da bir ürünün Brexit öncesi pazara çıkıp çıkmadığı hususuna göre, o ürünün pazarda kalması için atılması gereken adımların değiştiğini belirtmiştir.
Turkey
20 Jun 2019
18
Non-Use Defence In Opposition Proceedings In Turkey
In 2017, both the Industrial Property Code No. 6769 (the IPC) and the Regulation on the Implementation of the IPC
Turkey
18 Jun 2019
19
Recent Constitutional Court Decision Regarding The Health PPP Law
On August 20, 2016, the Turkish Parliament amended Article 4(4) of the Health PPP Law in line with the reasoned decision of the Constitutional Court.
Turkey
13 Jun 2019
20
Brace for Impact! The European Union Files A Complaint Against Turkey's Pharmaceutical Regulations Before the World Trade Organization
On 2 April 2019, the European Union requested initiated a formal dispute before the World Trade Organization against Turkey's program to localize the production of the pharmaceutical products in Turkey.
Turkey
11 Jun 2019
Links to Result pages
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . . .  
>>Next