Search
Searching Content indexed under Media, Telecoms, IT, Entertainment by Abdulkadir Guzeloglu ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
2019: Uluslararası Spor Tahkim Yargılaması için Hızlı Bir Başlangıç, CAS ve Spor Tahkim Kodu'nda Yapılan Son Değişiklikler
Kod kapsamında gerçekleştirilen bu değişiklikler ile iki birimli CAS yapısı, yeni bir birim kurulmasıyla üç birimli hale getirilmiştir.
Turkey
10 Jan 2019
2
Uluslararası Spor Tahkim Yargılaması için Hızlı Bir Başlangıç, CAS ve Spor Tahkim Kodu'nda Yapılan Son Değişiklikler
Uluslararası Spor Tahkim Yargılaması için Hızlı Bir Başlangıç, CAS ve Spor Tahkim Kodu'nda Yapılan Son Değişiklikler
Turkey
9 Jan 2019
3
Bağımsız ve Tarafsız bir Yargı Makamı Olarak Spor Tahkim Mahkemesi ("Court of Arbitration for Sport" "CAS")
Bağımsız ve Tarafsız bir Yargı Makamı Olarak Spor Tahkim Mahkemesi ("Court of Arbitration for Sport" "CAS")
Turkey
9 Oct 2018
4
Spor Organizasyonlarında Avrupa ve Amerika Modellerine Bakış
Spora yüklenen anlam, değer, spor ile ulaşılmaya çalışılan hedefler ve mücadelelere atfedilen amaçlar toplumlar ile birlikte gelişmekte ve şekillenmektedir.
Turkey
28 Jun 2018
5
Spor Tahkim Yargılamasına Kısa Bir Bakış: Özellikler ve Vazgeçilemezler
Yazılı tarihin tutulmaya başladığı andan itibaren, dünyanın düzenine doğrudan etki etmeyi başarmış kimi gerçekler bulunmaktadır.
Turkey
19 Jun 2018
6
FIFA Oyuncuların Statüsü ve Transferlerine İlişkin Düzenlemeler Nezdinde Gerçekleştirilen Son Değişiklikler
Futbol paydaşları açısından sürdürülemezlik teşkil eden ve futbol ekosistemini negatif yönde etkileyen bu durumun yasal zeminler kapsamında bir an evvel çözüme kavuşturulması gerekmektedir.
Turkey
7 Jun 2018
7
Spor Tahkim Mahkemesi: Yapısı ve Yargılama Usulü
Bunun için CAS'ın gerekli altyapının kurulması, Hakem Heyetlerinin oluşturulmasının sağlanması ve işlemlerin etkin bir şekilde yürütülmesini denetlemesi öngörülmektedir.
Turkey
7 Jun 2018
8
UEFA, Kulüp Lisansı ve Finansal Fair Play Yönetmeliklerinde değişikliğe gidilmesini kararlaştırdı
Bu kapsamda hazırlanan UEFA Kulüp Lisansı ve Finansal Fair Play Yönetmelikleri daha sürdürülebilir bir futbol ekonomisi amaçlanmaktadır.
Turkey
7 Jun 2018
9
Avrupa Konseyi ve UEFA Arasında Mutabakat Bildirisi İmzalandı
Avrupa Konseyi ve UEFA arasında futbolun ve toplumdaki rolünün uzun vadeli gelişimine yönelik iş birliğini düzenleyen, formüle eden ve zenginleştiren önemli bir mutabakat metni imzalandı.
Turkey
7 Jun 2018
10
Sporcu Lisans, Tescil, Vize Ve Transfer Yönetmeliğine Kısa Bir Bakış
07.12.2001 tarihinde yürürlüğe giren Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği ("Yönetmelik") 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat Görevleri Hakkında Kanunu...
Turkey
16 Jan 2018
11
Soaring Away: Statute Of Turkish Air Sports Federation (‘'TASF'') Published In The Official Gazette Dated 2 November 2017
On 21 April 2017, pursuant to Annex Article 9 of the Law No:3289, the TASF, which has been a deputy-chairmanship within the Federation of Developing Sports-Branch of Turkey since 2013...
Turkey
13 Nov 2017
12
Türkiye'de Futbol Uyuşmazlıklarının TFF Hukuk Kurullarında Çözülmesi: İlk Derece Hukuk Kurulları
5894 sayılı Kanun ve TFF Statüsü Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Disiplin Kurulları, Kulüp Lisans Kurulu ve Etik Kurulunu ilk derece hukuk kurulları olarak düzenlemektedir.
Turkey
7 Nov 2017
13
Futbol Harici Spor Dallarında Disiplin ve Ceza Prosedürü: Federasyon Kurulları ve SGM Kurulları
Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Disiplin İşlemleri başlıklı 18.maddesi hükmüne göre;
Turkey
2 Nov 2017
14
Türkiye'de Spor Uyuşmazlıklarının Çözümü: TFF Hukuk Kurulları ve SGM Tahkim Kurulu
Anayasa'mızın 59.maddesi uyarınca spor federasyonlarının spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kararlarına karşı ancak zorunlu tahkim yoluna başvurulabilmektedir.
Turkey
1 Nov 2017
15
Somewhere In The Mist: Autonomy Of Turkish National Sports Federations
In international sports practice, it is a widely-recognized principle that governance of sports bodies...
Turkey
5 Apr 2017
16
e-Spor Hukuku: W,A,S,D'den Çok Daha Fazlası
Özellikle genç jenerasyonun yüksek ilgisi ile gelişmekte olan Elektronik Spor veya kullanılan yaygın adıyla e-Spor endüstrisi hakkında hukuki alt yapı hazırlıkları dünyanın çeşitli yerlerinde başlamış...
Turkey
4 Apr 2017
17
Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Yapılan Son Değişiklikler
Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde yapılan son değişikliklerle doğrudan karşılaştırmalı reklam serbestisi 2018 yılına ertelendi ve elektronik haberleşme...
Turkey
12 Jan 2017
18
Salih Dursun'un Kırmızı Kartı: Gerçekten Yeni Bir Sayfa mı?
Hakem Deniz Ateş Bitnel'in elinden aldığı kırmızı kartı, hakeme gösteren ve dışarı çıkmasını işaret eden Salih Dursun, Türk ve dünya medyasında gündeme geldi.
Turkey
30 Sep 2016
19
Spor müsabakaları ve disiplin yaptırımları: UEFA özelinde kısa bir bakış
15 Şubat 2016 günü Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 16.02.2016 tarihinde futbol takımının Lokomotiv Moskova yaptığı karşılaşma ile ilgili yaptığı açıklama, akıllara sporun yönetici kurumlarının disiplin konularına ilişkin ihdas ettikleri düzenlemelere getirmiştir.
Turkey
29 Sep 2016
20
When Does An Electronically Transmitted Offer Become Effective: Perspectives Of The CISG And Turkish Law
Where the addressee has expressed somehow that it is willing to receive electronic communications; then the message is deemed to be "reached" when it enters the information system of the addressee.
Turkey
8 Aug 2016
Links to Result pages
 
1