Search
Searching Content indexed under Trials & Appeals & Compensation by Ersin Nazali ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Değersiz & Vazgeçilen Alacaklarda Özellik Arz Eden İki Durum
Alacağın değersiz hale geldiğinin yargı kararı veya kanaat verici vesikalar ile tevsiki gereklidir. Kanaat verici belge kavramı Vergi İdaresince dar kapsamlı olarak yorumlanmaktadır.
Turkey
2 Aug 2018
Links to Result pages
 
1