Search
Searching Content indexed under Court Procedure by Tarik Kurban ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Çerçevesinde Tahkim Sözleşmesi ve Mahkemelerin Tahkim Yargılamasındaki Rolü
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda ("HMK") yer alan tahkim hükümleri, MTK'nın tanımladığı anlamda yabancılık unsuru içermeyen ...
Turkey
18 Dec 2018
2
The Draft Law On Amendments In The Bankruptcy And Enforcement Law And Certain Other Laws For The Improvement Of The Investment Environment Of Turkey Was Adopted By The General Assembly
The amendment in the Turkish Arbitration Legislation aims to solve the problems that arise from the uncertainties about the competent court in the arbitration proceedings.
Turkey
20 Feb 2018
3
Public Order In Turkish Arbitration: Perspectives From The Court Of Cassation
In Turkish legislation, there are two relevant provisions in separate legislation regarding the annulment of arbitral awards, namely...
Turkey
17 Nov 2017
4
Yabancıların ve Türkiye'de Mutad Meskeni Bulunmayan Türk Vatandaşlarının Teminat Yatırma Mükellefiyeti (Cautio Judicatum Solvi)
Türk mahkemesinde dava açan, davaya katılan veya icra takibinde bulunan yabancı gerçek ve tüzel kişiler, yargılama ve takip giderleriyle karşı tarafın zarar ve ziyanını karşılamak üzere...
Turkey
18 Sep 2017
5
The Law On Amendments In Certain Laws Aiming To Remove Of Problems Arising From The Operation Of The Regional Courts And The District Administrative Courts Entered Into Force
In accordance with the law, the Chief Public Prosecutor of the District Court of Justice has the authority to appeal to the District Court of Justice in order to eliminate the contradictions of the law...
Turkey
7 Sep 2017
Links to Result pages
 
1