Search
Searching Content indexed under International Trade & Investment by Tarik Kurban ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Çerçevesinde Tahkim Sözleşmesi ve Mahkemelerin Tahkim Yargılamasındaki Rolü
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda ("HMK") yer alan tahkim hükümleri, MTK'nın tanımladığı anlamda yabancılık unsuru içermeyen ...
Turkey
18 Dec 2018
2
Uluslararası Taşıma Sözleşmelerinde INCOTERMS Kuralları
Milletlerarası Ticaret Odası uluslararası ticaretin yeknesaklaştırılması amacı ile taraflar arasında ortaya çıkabilecek kavram kargaşası temelli uyuşmazlıkların önüne geçmeyi amaçlamaktadır.
Turkey
8 Jun 2018
3
Milletlerarası Akit Taraflarının Sözleşme Öncesi Yükümlülükleri
Milletlerarası ticari sözleşmeler ihtiva ettikleri yoğun risk elementleri nedeniyle tarafların süreci ihtiyatlı şekilde yönetmelerini gerektiren bir sahadır.
Turkey
9 Nov 2017
Links to Result pages
 
1