Search
Searching Content indexed under International Law by Nazali ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Uluslararasi Ticaret Hukuku Ve Incoterms Kapsaminda Akreditif
Uluslararası Ticaret, Incoterms, Akreditif, Ödeme Yöntemleri.
Turkey
27 Sep 2019
2
Consent: As A Condition For An Arbitration Under The ICSID Convention
In today's world, national markets have been superseded by the global trade and this evolution necessitates cooperation between states.
Turkey
18 Jul 2019
3
ICSID tahkimde onay şartı
Yakın geçmişte yabancı doğrudan yatırımların tâbi olacağı hukukî muamele, yabancı yatırımı kabul eden ev sahibi devletin inisiyatifinde bulunmakta idi.
Turkey
6 Feb 2019
4
Regulations Regarding Foreign Exchange Liabilities And Its Possible Effects On Foreign Trade
Since the beginning of 2018, monetary depreciation has taken place in our country's currency against the EUR and the Dollar.
Turkey
28 Jan 2019
5
Spekülatif sermaye hareketleri ve tobin vergisi
Sermaye Serbestliği, Dalgalı Kur, Spekülasyon, Mali İşlem Vergisi, James Tobin.
Turkey
15 Jan 2019
6
Son dönemdeki kambiyo yükümlülüklerine ilişkin regülasyonlar ve diş ticaret üzerine olasi etkileri
Kambiyo Düzenlemeleri, Kambiyo Yükümlülükleri, İhracat Bedelleri, Gümrük ve Dış Ticaret.
Turkey
11 Jan 2019
7
Yurtdişinda Yatirim Ve Sağlanan Teşvikler
Ülkemizdeki şirketler global dünyanın bir oyuncusu olmak amacıyla yurtdışında yatırım yapmak ve markalarını dünya markaları arasına eklemek istemektedirler.
Turkey
10 Sep 2018
8
Gümrükte Yetkilendirilmiş Yükümlü Sistemi
Yetkilendirilmiş yükümlü uygulaması, günümüzde gümrük işlemlerinde firmalara çeşitli basitleştirilmiş uygulamalar ve kolaylıklar tanıyan statünün gelmiş olduğu en önemli aşamadır.
Turkey
30 Aug 2018
9
Uluslararasi Hukuk Mevzuati Çerçevesinde Apostil Şerhinin İnceleme Ve Değerlendirilmesi
Günümüzde, devletler arası ilişkilerin daha kolay takibi ve devletlerin çıkarlarının uluslararası arenada da gözetilmesi amacıyla anlaşmalar akdedilmektedir.
Turkey
22 Aug 2018
Links to Result pages
 
1