Search
Searching Content indexed under International Law by Tarik Kurban ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Çerçevesinde Tahkim Sözleşmesi ve Mahkemelerin Tahkim Yargılamasındaki Rolü
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda ("HMK") yer alan tahkim hükümleri, MTK'nın tanımladığı anlamda yabancılık unsuru içermeyen ...
Turkey
18 Dec 2018
2
Uluslararası Taşıma Sözleşmelerinde INCOTERMS Kuralları
Milletlerarası Ticaret Odası uluslararası ticaretin yeknesaklaştırılması amacı ile taraflar arasında ortaya çıkabilecek kavram kargaşası temelli uyuşmazlıkların önüne geçmeyi amaçlamaktadır.
Turkey
8 Jun 2018
3
Milletlerarası Ticari Tahkimde Uzman Tanık Ve Uzman Bilirkişi Kurumları
Tarafların iddialarını ispatlayabilmeleri için onlara verilen hukuki imkanlar adli yargılama hakkının ve bu doğrultuda tarafların adaletin gerçekten tecelli ettiği kanısıyla tatmin olmalarının teminatı olmaktadır.
Turkey
23 Feb 2018
4
Milletlerarası Akit Taraflarının Sözleşme Öncesi Yükümlülükleri
Milletlerarası ticari sözleşmeler ihtiva ettikleri yoğun risk elementleri nedeniyle tarafların süreci ihtiyatlı şekilde yönetmelerini gerektiren bir sahadır.
Turkey
9 Nov 2017
5
Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar
Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun, katılımcıların yurt dışında gerçekleştirdikleri fuar iştiraklerinin ve organizatörler tarafından yapılan tanıtım harcamalarının desteklenmesi suretiyle...
Turkey
26 Apr 2017
Links to Result pages
 
1