Search
Searching Content from Turkey indexed under Venture Capital ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1 2 3 4  
>>Next
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Litigation Capacity For Joint Ventures
There is no legal entity of ordinary partnerships that do not possess this attribute, and therefore no party license.
Turkey
26 Jun 2019
2
Türkiye'de girişim sermayesi yatirim fonlari
Girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin esaslar 30/12/2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kanunu ("SPK") ile Türkiye'de hukuki alt yapıya kavuşturulmuştur.
Turkey
27 May 2019
3
Türk hukukunda melek yatırımcı
Melek yatırımcı, henüz başlangıç aşamasında olan (Start-up) girişimlerin büyümesi ve gelişmesi için onlara sermaye ve bilgi birikimi desteği sağlayan kişidir.
Turkey
27 May 2019
4
Ortak Girişimlerin Dava Ehliyeti
Ortak girişim kavramı için farklı yerlerde farklı isimler kullanılmak ile birlikte son yıllarda yoğun olarak "ortak girişim" kavramı tercih edilmektedir.
Turkey
16 May 2019
5
Turkish Treasury To Invest In Venture Capital Funds
The specification announcement will be published on the Treasury's website in both Turkish and English.
Turkey
9 May 2019
6
Enthusiasm Of Turkish Merger Control Regime To Catch The Joint Ventures Established Outside Of Turkey
Thus, the Board found that the formation of joint venture in Kuwait was notifiable in Turkey by way of providing a broad interpretation of Article 2 of Law No. 4054.
Turkey
17 Apr 2019
7
IP Centric Joint Ventures Head To Face Questions Under Turkish Law
Joint ventures are commercial partnerships that are formed under a separate legal entity or by an agreement by two or more independent entities for the purpose of performing a specific work under the same objective
Turkey
18 Mar 2019
8
Private Equity In Turkey
The Turkish PE sector is well-regulated to accommodate future foreign investment.
Turkey
19 Feb 2019
9
Impact Of Foreign Exchange Regulations On Use Of Convertible Loans In Turkey
The Turkish e-commerce market has been expanding rapidly over the past few years.
Turkey
12 Feb 2019
10
Ayni Sermaye Olarak Fikri Mülkiyet Hakları
Şirketlere sermaye getirme yollarından biri de "ayni sermaye koyma" yöntemidir. Ayni sermaye nakdi değeri olan hisse senetleri olabileceği gibi, kanunda sayıldığı üzere, üstünde haciz, sınırlı bir ayni hak veya tedbir ...
Turkey
28 Nov 2018
11
Teknik İflas Maddesinin Uygulamasına Dair Yeni Tebliğ Yürürlükte
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 376. maddesi halk arasında "teknik iflas" olarak da bilinen şirketlerin sermayenin kaybı ve borca batık olma durumuna ilişkin yükümlülüklerini düzenlemektedir.
Turkey
19 Oct 2018
12
Turkey Reduces Financial And Investment Thresholds For Acquiring Turkish Citizenship
Turkey has reduced the financial and investment thresholds required for foreigners to acquire Turkish citizenship. The new thresholds apply from 19 September 2018.
Turkey
11 Oct 2018
13
Anonim Şirketlerde Sermaye Artırımında Rüçhan Hakkının Sınırlandırılması ve/veya Kaldırılması
Sermayenin artırılması sonucu çıkarılacak yeni paylardan ortaklık sermayesindeki paylarıyla orantılı olarak alma hususunda hâlihazır pay sahiplerine tanınan öncelik hakkına rüçhan hakkı denir.
Turkey
3 Oct 2018
14
Capital Markets Board Issues an Official Announcement on Initial Coin Offerings and Crowdfunding
The Capital Markets Board ("CMB") issued an announcement on September 27, 2018, on its website and addressed the much-disputed status of digital tokens and Initial Coin Offerings ("ICO").
Turkey
3 Oct 2018
15
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 376 nci maddesinin uygulanmasina ilişkin usul ve esaslar hakkinda tebliğ işiğinda sermayenin kaybi ve borca batik olma hali
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") 376. Maddesi ile Yönetim organına sermayenin kaybı ve borca batık olma durumunda bu durumu Genel Kurula bildirim ve gerekli tedbirleri alma yükümlülüğü getirilmiştir.
Turkey
26 Sep 2018
16
Yeni Sınırlamalar Çerçevesinde Sermaye Artırımında Döviz Kullanımı
Son dönemde döviz kurlarındaki büyük artış, ülke genelinin olduğu gibi, hukuk dünyasının da gündeminde.
Turkey
14 Sep 2018
17
Regulatory Updates In Turkish Capital Markets - May 2018
This Legal Alert seeks to provide information regarding the recent amendments to the "Guide to Investment Funds", "Guide to Retirement Investment Funds", "Communiqué on Principles...
Turkey
15 May 2018
18
New Crowdfunding Regulations In Turkey
Businesses that need core and early-stage financing after the 2008 financial crisis have begun to experience difficulties in accessing traditional financing instruments such as bank loans.
Turkey
2 May 2018
19
Crowdfundıng
Crowdfunding was pioneered by Marillion, the British rockband and conduced towards a great thing twenty years ago.
Turkey
23 Apr 2018
20
Regulatory Approaches To Crowdfunding In European Union
EU Member States have adopted a range of measures to promote the growth of crowdfunding, protect investors, and regulate crowdfunding.
European Union
13 Apr 2018
Links to Result pages
 
1 2 3 4  
>>Next