Search
Searching Content from Turkey indexed under Crime ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1 2  
>>Next
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Konkordato Sürecinde Karşiliksiz Çek Keşide Etme Suçu Oluşur Mu?
Çekler hukuki mahiyeti itibariyle havale niteliğinde olup bir ödeme aracıdır.
Turkey
30 Jul 2019
2
The Importance Of Evidence Gathering For Criminal Cases
In Turkey, the prosecution of criminal offenses in trademark law depends on a proper complaint filed by the trademark owner.
Turkey
19 Jul 2019
3
Brand Owners Must Be Careful About Bringing Criminal Action For Infringement
The enforcement of trademark infringement crimes is not exofficio in Turkey. In other words, trademark owners have to file a criminal complaint to start criminal IP
Turkey
18 Jul 2019
4
Developments On Dishonored Checks Issued During Composition Proceedings
Following the creditor's complaint, a criminal lawsuit regarding the dishonored check(s) will be filed against the legal entity's representatives before criminal enforcement courts.
Turkey
11 Jul 2019
5
Anayasa Mahkemesi'nden Masumiyet Karinesinin İdare Hukuku Alanında Da Gözetilmesi Gerektiğine İlişkin Karar
'Cezaların şahsiliği ilkesi gereğince, idari para cezasına konu olan fiil kim tarafından işlenmiş ise, ceza sorumluluğunun da o kişiye ait olması gerekmektedir.
Turkey
19 Jun 2019
6
Providing Unjust Benefits Through The Intervention To Information System
Information Technologies had made essential alterations in almost every aspect and area of our lives.
Turkey
4 Apr 2019
7
Intragroup Loans
Within this scope, under the TCO, in both commercial and regular loans, interest is allowed.
Turkey
22 Mar 2019
8
Internet Bans In Turkey
Turkey's first foray into the Internet was back in 1993, which is when the country was first included within the global network which we now call the internet.
Turkey
6 Mar 2019
9
From Administrative Sanction To Criminal Sanction: New Enforcement Criminal Era Of Dishonoured Cheque
Although it has not been considered as a crime since 2012, with the Law Amending Certain Laws for Improvement of Investment Environment no. 6728 dated 09 August 2016;
Turkey
27 Feb 2019
10
Does The Crime Of The Company Cause A Penalty To The Executives? Crimes Committed Within The Company And Criminal Liability
The crimes committed within the Company or brought criminal responsibility to the company executives are not limited by the abovementioned crimes.
Turkey
 
26 Feb 2019
11
İdari Yaptırımlarda Masumiyet Karinesi
Anayasa Mahkemesi 27 Haziran 2018 tarihli ve 30461 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 17.05.2018 tarih ve 2015/19616 sayılı bireysel başvuruya ilişkin kararında masumiyet karinesinin ihlal edildiği ...
Turkey
26 Feb 2019
12
Doing Business In Turkey
Following the attempted coup d'état on July 15, 2016, the Council of Ministers convened on July 20, 2016 and declared a state of emergency throughout the country for a 90-day period starting on Thursday, July 21, 2016 at 1am, ...
Turkey
20 Feb 2019
13
Bir Bilişim Suçu Olarak; Cryptolocker İçerikli Ransomware Yazılımlar
Fidye yazılımları (Ransomware), bir cihazı kilitleyebilen veya sahibinden para koparmak için içeriklerini şifreleyebilen kötü amaçlı yazılımlardır.
Turkey
13 Feb 2019
14
5607 Sayılı Kanun'da Yer Alan Kaçakçılık Suçları
Kaçakçılık suçu oluşturan fiiller ve yaptırımları 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda düzenlenmiştir.
Turkey
11 Feb 2019
15
Turkey Announces Rules For Vehicles Used During Smuggling, As Well As Storage Of Goods Which Violate Intellectual Property Rights
Under Turkish law, vehicles can be confiscated if they are used during the commission of crimes stated under Anti-Smuggling Law Number 5607 ("Anti-Smuggling Law").
Turkey
23 Jan 2019
16
Adli Sicil Kaydi İle Adli Sicil Arşiv Kaydinin Silinmesi
Bu kayıtlar halk arasında sabıka kaydı olarak bilinen adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydından oluşur.
Turkey
10 Sep 2018
17
Karşılıksız Çek Düzenlemenin Cezai Yaptırımları
5941 sayılı Çek Kanunun 5. Maddesinde, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibraz edildiğinde (gösterildiğinde), çekin karşılığını ilgili banka hesabında tam olarak bulundurmamak suç olarak tanımlanmıştır.
Turkey
31 Aug 2018
18
Kaçakçilikla Mücadele Kanunu Kapsaminda İyiniyetli Üçüncü Kişinin Malininin Müsaderesi
5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na göre özel nitelikte düzenlenmiş bir kanundur
Turkey
22 Aug 2018
19
PETROBRAS – OPERATION CARWASH – Dealing With Criminal Actions Of Officers
In such cases where the company is listed, due, timely and compliant information to the shareholders and appropriate securities regulatory authorities is imperative.
Turkey
31 Jul 2018
20
Vasıta Kullanarak El Atmada Kiracının Hukuki ve Cezai Sorumluluğu Olarak; El Atmanın Önlenmesi ve Ecrimisil Davası İle Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu
Vasıta kullanarak el atmada; örneğin kişi, kendi taşınmazı ile birlikte komşunun taşınmazının tamamını veya bir kısmını kiraya vermek suretiyle el atmaktaysa bu durumda kiracı fiilen el atan...
Turkey
20 Apr 2018
Links to Result pages
 
1 2  
>>Next