Search
Searching Content from Turkey indexed under Tax Authorities ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1 2 3 4 5 6  
>>Next
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
"Daimi İşyeri" Konseptinin Dijital Hizmetlerde İşlevselliği
Dijital hizmetlerde vergileme konusu son birkaç yıldır OECD'nin ve Avrupa Komisyonu'nun ajandasında yer alan ancak uluslararası alanda üzerinde henüz mutabakata varılamayan bir problemdir.
Turkey
20 Jun 2019
2
The Evolution Of International Tax Structuring
International tax structuring in the Turkish market is evolving. What are the expectations for the future?
Turkey
23 May 2019
3
Turkey Passes Tax Amnesty Law
On May 18, 2018, the Law No. 7143 on the Restructuring of Tax and Certain Receivables and Amending Certain Laws ("Law") was published on the Official Gazette and thus entered into force.
Turkey
7 May 2019
4
Turkish Constitutional Court Ruled That Levying Consumption Tax On Self-Manufactured Electricity And Coke Gas Breaches The Property Right
The Turkish Constitutional Court recently ruled that levying consumption tax on the consumption of electricity that the Applicant itself has generated by using coke gas, violated the property right.
Turkey
26 Mar 2019
5
Taxation Of Capital Decrease
The legal procedure regarding capital decrease transactions of joint stock companies is regulated, in detail, between Articles 473 and 475 of Turkish Commercial Code No. 6102 ("TCC").
Turkey
14 Feb 2019
6
Gümrük vergilerinden muaf olan eşya diğer ithalat vergilerinden ve kkdf'den de muaf midir?
Gümrük Vergisi, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu, Gümrük Vergileri, Gümrük Muafiyeti, İthalat Vergileri.
Turkey
4 Feb 2019
7
Uluslararasi Kazançlarda Vergi Planlamasi
Vergi planlaması, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları ve bu yollarla elde edilebilecek avantajlar bu makalenin konusunu oluşturmaktadır.
Turkey
29 Jan 2019
8
Spekülatif sermaye hareketleri ve tobin vergisi
Sermaye Serbestliği, Dalgalı Kur, Spekülasyon, Mali İşlem Vergisi, James Tobin.
Turkey
15 Jan 2019
9
Kontrol edilen yabancı kurum düzenlemesindeki açmaz
Vergi literatürümüze 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile birlikte giren Kontrol Edilen Yabancı Kurum düzenlemesi genel hatlarıyla bir vergi güvenlik müessesesi olarak karşımıza çıkmaktadır.
Turkey
11 Jan 2019
10
Kur farklarında kdv'de son raund
KDV Genel Uygulama Tebliği'nin kur farklarına katma değer vergisi ("KDV") uygulanması gerektiğine dair düzenlemelerinin iptali istemiyle açılan davada gelinen noktada, Danıştay 4.
Turkey
11 Jan 2019
11
Matrah artirimi ve sürdürülmekte olan vergi incelemeleri
İnceleme safhasındaki alacakların yapılandırılmasına ilişkin hükümler ile matrah artırımı 7143 sayılı Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ...
Turkey
17 Sep 2018
12
BEPS 10. Eylem Plani Çerçevesinde Düşük Katma Değerli Hizmetlerde Basitleştirilmiş Fiyatlandirma Uygulamasi
Çok uluslu şirket grupları genel merkezin sağladığı yönetimsel faydaları vergi matrahını aşındırmaya yönelik olarak kullanabilmektedir
Turkey
17 Sep 2018
13
Gider Pusulasi İle Yapilan Ödemelerin Vergisel Ve Sosyal Güvenlik Riskleri
Gider pusulası konusunda uygulamada sıklıkla rastlanılan yanlışların önlenmesine yardımcı olması bakımından, konunun vergisel ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından değerlendirmesi yapılmıştır.
Turkey
7 Aug 2018
14
Website For Online VAT Registration Of Non-Resident Electronic Service Providers
Article 9 the Turkish Value Added Tax (VAT) Law on the "Party Liable for Tax" was amended in 2017.
Turkey
3 Aug 2018
15
Değersiz & Vazgeçilen Alacaklarda Özellik Arz Eden İki Durum
Alacağın değersiz hale geldiğinin yargı kararı veya kanaat verici vesikalar ile tevsiki gereklidir. Kanaat verici belge kavramı Vergi İdaresince dar kapsamlı olarak yorumlanmaktadır.
Turkey
2 Aug 2018
16
Örtülü Sermaye Kapsaminda Düzeltme İşlemi Yapilabilmesi İçin Verginin Kesinleşmesi Ve Ödenmiş Olmasi Şart Midir?
Vergi güvenlik müessesi olarak ele alınan örtülü sermaye müessesesi, kapsamı bakımından hem Vergi Hukuku'nu hem de Ticaret Hukuku'nu ilgilendirir konuları içermektedir.
Turkey
2 Aug 2018
17
Turkey Introduces A New Tax Amnesty: Opportunities And Risks For Turkish International Investors
Tax amnesty laws introduced by Turkish governments closely concerns Turkish investors who have overseas assets. We observe that Turkish international investors benefit from time to time ...
Turkey
2 Aug 2018
18
Investment In Turkey 2018
This publication Investment in Turkey - 2018, compiled by KPMG Turkey's Tax Practice, aims to provide general outline of the Turkish tax environment in which foreign investors consider investing...
Turkey
20 Jul 2018
19
The Law Amending Tax Laws, Certain Laws And Certain Decree Laws Numbered 7013 Enters Into Force
The Law Amending Tax Laws, Certain Laws and Certain Decree Laws numbered 7103 (the "Law") has been published in the Official Gazette dated 27 March 2018 and numbered 30373.
Turkey
30 Apr 2018
20
Ekonomik İşbirliği Ve Kalkinma Örgütünün Matrah Aşindirma Ve Kâr Aktarmayi Önlemeye Yönelik Çalişmalari: MAKA Eylem Plani Ve Ülke Bazli Raporlama
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün Matrah Aşındırma ve Kâr Aktarmayı Önlemeye Yönelik Çalışmaları çerçevesinde getirilen raporlama ilkeleri, çok uluslu şirketlerin belgelendirme yükümlülüklerini artırıcı bir sonuç doğurmuştur.
Turkey
26 Apr 2018
Links to Result pages
 
1 2 3 4 5 6  
>>Next