Search
Searching Content from Turkey indexed under Landlord & Tenant - Leases ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1 2 3  
>>Next
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Novelties Introduced By The Movable Pledge Law
As of January 1, 2017, Law No. 6750 on Pledge over Movable Assets in Commercial Transactions ("Movable Pledge Law"), which was enacted on October 20, 2016, entered into force...
Turkey
13 Jun 2019
3
Determination Of Rent Amounts In Residential And Workplace Lease Agreements Under Turkish Law
Another noteworthy restriction entered into force on 13.09.2018 effecting all immovable lease agreements including those for residences and workplaces.
Turkey
28 May 2019
4
6098 Sayili Türk Borçlar Kanunu kapsaminda işyeri kira sözleşmelerine ilişkin olarak yürürlüğü ertelenen hükümler
Türk Borçlar Kanunu'nun ("Kanun") geçici 2. maddesi uyarınca, tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişilerinin taraf olduğu işyeri kiralarında, Kanun'un 323, 325, 331, 340, 342, 343, 344, 346 ve 354.
Turkey
16 May 2019
5
Important Amendments Concerning The Revaluation Of Rental Amounts
The Blanket Law No 7161 published in the Official Gazette dated 18 January 2019 introduced a series of amendments to rent revaluation rules.
Turkey
22 Apr 2019
6
Kentsel dönüşüm sebebiyle yeniden inşa edilen taşınmazda kiracıya yeniden kiralama yapılması zorunlu mudur?
Eski 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun gereğince bir taşınmazın yıkılması sonrasında kiracının yeni taşınmazda kiracı olarak davet edilmesi esası vardı.
Turkey
21 Mar 2019
7
Kira Bedelinde TÜFE Oranında Artış Yapılması Hakkında Yeni Düzenleme
1.01.2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca, kira sözleşmelerinde yapılacak artış bir önceki yılın TÜFE ortalaması ile sınırlandırılmıştır.
Turkey
19 Mar 2019
8
Amendments To The Turkish Code Of Obligations Regarding Rent Increase Rates Of The Residential And Roofed Workplace Rents
Amendments To The Turkish Code Of Obligations Regarding Rent Increase Rates Of The Residential And Roofed Workplace Rents.
Turkey
8 Mar 2019
9
Sözleşme bedelinin döviz cinsinden kararlaştirilmasina ilişkin tebliğ'de değişiklik yapildi
Bilindiği üzere, 13 Eylül 2018 tarih ve 30534 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 85 sayılı Türk Parası Kıymetini Korumu Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile, ...
Turkey
7 Mar 2019
10
Communique Regulating The Exceptions On Contracts Denominated In Foreign Currency Is Amended
After the amendments to the Decree No. 32 on Protection of the Value of Turkish Currency by the President's Decree No. 85, published on the Official Gazette on 13 September 2018, it is no longer possible to denominate ...
Turkey
26 Feb 2019
11
Kira Artışına TÜFE Ayarı Geldi
7161 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("Torba Kanun") 18 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
Turkey
20 Feb 2019
12
CPI Adjustment To Rent Increase Rates
The Law to Amend the Tax Laws and Several Laws and Decrees Having the Force of Law numbered 7161 ("Omnibus Law") was published in the Official Gazette dated 18 January 2019.
Turkey
18 Feb 2019
13
Kira bedeli artışları artık tüfe oranlarına göre yapılacak
7161 Numaralı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("Kanun") ...
Turkey
25 Jan 2019
14
Current Sıtuatıon Wıthın The Scope Of Communıque Regardıng The Decree No.32
The Communique No. 2018-32/51 Making Amendments on the Communique No. 2008/-32/34 related to the Decree Law No.32 regarding the Protection of The Value of Turkish Currency published in the Official Gazette...
Turkey
28 Nov 2018
15
New Rules For Ban On Foreign Currency Contracts
The Ministry of Treasury and Finance issued the Communiqué numbered 2018- 32/52 on 16 November 2018 that revises certain provisions of the Communique numbered 2018-32/34 on implementation of the ban on foreign currency contracts
Turkey
20 Nov 2018
16
Kiralananın Kullanılmaması ve Hukuki Sonuçları
Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.
Turkey
13 Nov 2018
17
Kentsel Dönüşüm Sürecinin Kira Sözleşmelerine Etkisi
Bu kapsamda riskli yapı tespitinin kesinleşmesinin kira sözleşmesine etkilerinin neler olacağı konusu gündeme gelmektedir.
Turkey
25 Oct 2018
18
L'avis Sur Le Contenu Des Contrats En Devise Est Publie
Les contrats de services établis par les résidents turcs dans le cadre des activités accomplies à l'étranger.
Turkey
16 Oct 2018
19
Communique On The Scope Of Contracts In Foreign Currency Has Been Published
The regulations in the aforementioned Communique are summarized as below.
Turkey
16 Oct 2018
20
Turkish Government Limits Foreign Currency Denominated Transactions
The Presidential Decree on the Amendments to the Decree No. 32 on Protection of the Value of the Turkish Currency (the Decree")
Turkey
9 Oct 2018
Links to Result pages
 
1 2 3  
>>Next