Search
Searching Content from Turkey indexed under Human Rights ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1 2  
>>Next
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Justification of Court Decisions – an Overview
The justification of court decisions is regarded as a fundamental right and a key element of the right to a fair trial (ie, the right to a reasoned decision).
Turkey
23 Jul 2019
2
Avrupa İnsan Haklari Mahkemesi'ne Başvuru Usulü
AİHM'e yapılacak başvurunun usulüne uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Turkey
1 Jul 2019
3
Adil Yargilanma Hakkinin İçtihat Farkliliği Sebebiyle İhlali
Hukuki güvenlik ilkesi ve adil yargılanma hakkı, hukukun üstünlüğü idealine ulaşılması çerçevesinde büyük önem taşımaktadır.
Turkey
21 Jun 2019
4
Evli Kadının Kendi Soyadını Kullanması
4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 187. maddesine göre evlenen kadının kocasının soyadını kullanması zorunludur.
Turkey
11 Feb 2019
5
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hükümleri Bağlamında İşkence Yasağı (Madde 3)
Sözleşmenin bu maddesi geçmişten günümüze önemini korumaya devam etmektedir.
Turkey
8 Feb 2019
6
Haberleşmenin gözetlenmesine ilişkin olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Bıg Brother Watch ve Diğerleri v. Birleşik Krallık Kararı
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ("AİHM"); İngiltere'nin kitlesel veri toplama ve izleme programına ilişkin olarak sivil toplum kuruluşları, gazeteciler ve sivil toplum aktivistlerinin bulunduğu başvuruculardan oluşan ve ...
Turkey
6 Feb 2019
7
Bağımsız ve Tarafsız bir Yargı Makamı Olarak Spor Tahkim Mahkemesi ("Court of Arbitration for Sport" "CAS")
Bağımsız ve Tarafsız bir Yargı Makamı Olarak Spor Tahkim Mahkemesi ("Court of Arbitration for Sport" "CAS")
Turkey
9 Oct 2018
8
İş Dünyası ve İnsan Hakları
İnsan haklarının ilk bakışta, devletlerin baskıcı uygulamaları karşısında bireyleri korumak amacına hizmet ettiği düşünülse de son yıllarda insan haklarını gözetme ...
Turkey
12 Sep 2018
9
Turkish Constitutional Court Strikes Out Regulator's Power To Block Foreign Hosted Websites For Obscene Content
Turkey's Constitutional Court recently annulled a legislative provision which allowed the president of the Turkish Information Technologies and Communications Authority to ex officio block foreign...
Turkey
13 Mar 2018
10
Turkey Announces Rules And Procedures For Human Rights And Equality Institution
Principles and procedures have entered into force for the Turkish Human Rights and Equality Institution ("Institution").
Turkey
13 Dec 2017
11
A Recent Decision Of The European Court Of Human Rights: Balancing Privacy Rights Against The Freedom Of Expression
On October 19, 2017, the European Court of Human Rights ("ECHR") announced its decision in a significant case, regarding a piece of content published on a website.
Turkey
12 Dec 2017
12
Adil Yargılanma Hakkında Makul Süre
Anayasamız olan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Hak Arama Hürriyeti Başlıklı MADDE 36.
Turkey
30 Oct 2017
13
European Court Of Human Rights: Monitoring An Employee's Office Communication Account Breached His Right To Private Life
The employee was dismissed in 2007 on the basis he had been using an office communication account for personal purposes.
European Union
11 Oct 2017
14
Turkey Accedes to International Conventions For Protecting Children and Collecting Child Support
On 25 April 2016, Turkey acceded to the 1996 Convention on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement and Co-Operation in Respect of Parental Responsibility and Measures for the Protection of Children ("Hague Convention"), ..
Turkey
7 Jun 2016
15
Turkey Ratifies Changes To European Convention Of Human Rights, Including Confirmation Of Its Responsibility To Secure Related Rights And Freedoms
Turkey has ratified Protocol number 15, amending the European Convention of Human Rights and Fundamental Freedoms
Turkey
7 Apr 2016
16
Turkey Ratifies European Convention On Action Against Human Trafficking
Turkey has ratified the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings ("Convention").
Turkey
2 Mar 2016
17
Turkish Constitutional Court Rules Right To Fair Trial Breached Where Decision Given Without Addressing Compensation Claims For Gender Discrimination
The Constitutional Court's decision was dated 5 November 2015 and published in Official Gazette number 29612 on 2 February 2016.
Turkey
18 Feb 2016
18
Turkish Court Accepts Right To Be Forgotten In Digital And Non-Digital Environments
A Turkish court recently accepted the existence of the Right to be Forgotten for the first time (2014/4-56 E, and 2015/1679 K, dated 17 June 2015).
Turkey
21 Jan 2016
19
European Court Of Human Rights Rules Turkey's YouTube Ban Violated Rights To Receive And Impart Information
The ECHR ruled that Turkey's ban on YouTube between 2008 and 2010 violated the right to receive and impart information and ideas, granted by Article 10 (freedom of expression) of the European Convention on Human Rights.
Turkey
29 Dec 2015
20
Right To Be Forgotten And Freedom Of Expression
Internet, with over 25 years on the way of its popularisation, has presented the legal world a new term: "Right to be Forgotten".
Turkey
4 Dec 2015
Links to Result pages
 
1 2  
>>Next