Search
Searching Content from Turkey indexed under Oil, Gas & Electricity ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . . .  
>>Next
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNİN TAMAMLANABİLMESİ İÇİN EK SÜRE
19 Temmuz 2019 tarihli ve 30836 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe konulan 7186 sayılı "Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ("Değişiklik Kanunu")
Turkey
9 Aug 2019
2
Recent Keynotes Of May 2019
The Resolution of the President dated 10.05.2019 and numbered 2019/1102 on Approval of the Agreement on Participation of the Republic of Turkey to the European Solidarity Program Between the Government of Republic of Turkey ...
Turkey
7 Aug 2019
3
Turkey Adopts New Regulation On Unlicensed Electricity Production In The Electricity Market
The procedures and principles applicable to real and legal persons, who may produce unlicensed electricity are updated.
Turkey
26 Jun 2019
4
Lisanssız Elektrik Üretimine Dair Usul ve Esaslar Güncellendi
Lisanssız elektrik üretebilecek gerçek ve tüzel kişilerin tâbi olacakları usul ve esaslarda değişiklik yapıldı.
Turkey
26 Jun 2019
5
Mixed Blessings Of The Latest Wind Power Tender
The share of renewable energy sources (including hydro) had increased from 43.3% to 44.7%, and the share of total wind installed capacity increased from 7.9% to 8.4% in 2018.
Turkey
21 Jun 2019
6
Elektrik Piyasasinda Teminat Uygulamasi
Karar'ın 1 inci maddesinde önlisans başvuruları için teminat mektubu tutarı belirlenmiştir.
Turkey
20 Jun 2019
7
Elektrik Piyasasında Sistem Kullanım Anlaşmalarının Hukuki Niteliği
4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (EPK) ile Türkiye elektrik piyasası kapsamlı bir reform sürecine girmiştir.
Turkey
19 Jun 2019
8
Türkiye'de Akaryakıt İstasyonları Arasında Kilometre Tahdidi Uygulaması
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 14/06/1997 tarihli ve 23019 sayılı Resmi Gazete'de konuyla ilgili yeni bir Tebliğ yayımlamıştır.
Turkey
19 Jun 2019
9
Elektrik Piyasasında İthalat Faaliyeti ve Şartları
6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nda (Kanun) lisans alınması kaydıyla piyasada yürütülebilecekler faaliyetler arasında elektriğin ithalatı da sayılmıştır.
Turkey
19 Jun 2019
10
Doğal Gaz Piyasasında İthalat Faaliyeti ve Lisans Şartları
Türkiye doğal gaz piyasasına ilişkin hukuki sürecin, 350 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 1988 yılında yürürlüğe girmesiyle başladığı kabul edilmektedir.
Turkey
19 Jun 2019
11
Shaking Up The Shipping Industry
The International Maritime Organisation's new regulations on low-sulphur fuel are changing how global shipping is powered.
Turkey
5 Jun 2019
12
Elektrik Piyasasında Perşembenin Gelişi…
Her halükarda, önümüzdeki süreçte elektrik piyasasında radikal değişikliklerin olması kaçınılmaz gözükmektedir.
Turkey
21 May 2019
13
YEKDEM'den yararlanacaklar dikkat: Zaman daralıyor!
Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretiminin teşvik edilmesi amacıyla getirilen Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması ("YEKDEM") yeniden enerji piyasasının gündeminde.
Turkey
19 May 2019
14
Draft Amendments To The Measures Regulation For Electricity Distribution And Supply Companies
The Draft Regulation envisages to include the foregoing events as additional grounds for imposing such measures and sanctions.
Turkey
15 May 2019
15
So Long Sulphur Emissions: Navigating The New IMO Regulations
In January 2020 the shipping industry, and those supplying its fuel, face one of the biggest challenges in decades. How is the sector preparing for the next adaptation of the MARPOL Convention?
Turkey
7 May 2019
16
Legal Considerations For Energy Projects In Turkey
Few countries are better located from a strategic standpoint than Turkey. Acting as the gateway between southeast Europe and the Middle East, being able to navigate the country's legal and regulatory system ...
Turkey
7 May 2019
17
Draft Regulation On Energy Storage Activities
The Draft Regulation will play a key role in shaping the Turkish energy storage market which is keenly looking to catch up with global trends.
Turkey
22 Apr 2019
18
Turkish Constitutional Court Ruled That Levying Consumption Tax On Self-Manufactured Electricity And Coke Gas Breaches The Property Right
The Turkish Constitutional Court recently ruled that levying consumption tax on the consumption of electricity that the Applicant itself has generated by using coke gas, violated the property right.
Turkey
26 Mar 2019
19
TANAP: Vital Legal Considerations When Establishing Significant Energy Projects In Turkey
Energy has become a critical factor in the growing economy of Turkey as it aims to reconfigure and broaden its energy mix.
Turkey
19 Mar 2019
20
Electricity Market, Renewable Energy And Generation Licenses
Now it is worldwide known that Turkey has become one of the fastest growing electricity markets in the world, paralleling its economic growth over the last ten years.
Turkey
11 Mar 2019
Links to Result pages
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . . .  
>>Next