Search
Searching Content from Turkey ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . . .  
>>Next
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Non-Use Defence In Opposition Proceedings In Turkey
In 2017, both the Industrial Property Code No. 6769 (the IPC) and the Regulation on the Implementation of the IPC
Turkey
18 Jun 2019
2
Yargıtay Kararı Işığında*; toplu iş sözleşmeleri için yapılan yetki tespiti başvurusunda tek işyeri kavramının değerlendirilmesi
Toplu iş sözleşmesi Anayasa madde 53 ile tanınmış anayasal bir hak olup Anayasamızın 53.maddesinin 1.fıkrasına göre "İşçiler ve işverenler, karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma ...
Turkey
17 Jun 2019
3
Turkey Provides Access To Copyright Database
Turkish Ministry of Culture and Tourism's Directorate General for Copyrights has provided access to Intellectual and Artistic Works Data Base through eser.telifhaklari.gov.tr on 8 May 2019.
Turkey
17 Jun 2019
4
Fikir ve Sanat Eserleri Veri Tabanı Erişime Açıldı
Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, 8 Mayıs 2019'da Fikir ve Sanat Eserleri Veri Tabanı'nı ("Eser Veri Tabanı") eser.telifhaklari.gov.tr adresi üzerinden erişime açtı.
Turkey
17 Jun 2019
5
Turkey Made Amendments On The Mining Law
Turkey introduced certain amendments to the Mining Law Number 3213, including revision of administrative fines, increase of licence fees, overlap provisions and provisions concerning right to develop proven reserves ...
Turkey
17 Jun 2019
6
Maden Kanunu'nda Birtakım Değişiklikler Yapıldı
3213 sayılı Maden Kanunu'nda idari para cezalarının değiştirilmesi, lisans bedellerinin artırılması, çakışan alanlara dair düzenlemeler ve görünür rezerv hakkı ile bu hakkın tesciline dair düzenlemeler başta olmak üzere, birtakım değişiklikler yapıldı.
Turkey
17 Jun 2019
7
Recent Constitutional Court Decision Regarding The Health PPP Law
On August 20, 2016, the Turkish Parliament amended Article 4(4) of the Health PPP Law in line with the reasoned decision of the Constitutional Court.
Turkey
13 Jun 2019
8
Novelties Introduced By The Movable Pledge Law
As of January 1, 2017, Law No. 6750 on Pledge over Movable Assets in Commercial Transactions ("Movable Pledge Law"), which was enacted on October 20, 2016, entered into force...
Turkey
13 Jun 2019
9
Turkey Updates The Data Protection Legislation And Publishes A Guide On Preparing Data Processing Inventory
In 28 April 2019, Turkish Data Protection Authority ("Authority") has amended:
Turkey
12 Jun 2019
10
Kişisel Verileri Koruma Mevzuatında Yapılan Güncel Değişiklikler
Kişisel Verileri Koruma Kurumu ("Kurum"), 28 Nisan 2019 tarihinde
Turkey
12 Jun 2019
11
Turkish Constitutional Court: Blocking Access To A Website Breaching A Trademark Does Not Violate The Freedom Of Expression
The Turkish Constitutional Court ruled that blocking access to the site with the domain name "www.xxxkargomagdurlari.com" ["xxxcouriervictims.com" in English] considering it as against the rule of good faith ...
Turkey
12 Jun 2019
12
Anayasa Mahkemesi: Alan Adında Başka Şirkete ait Markanın Kullanılması Sebebiyle İnternet Sitesine Erişimin Engellenmesi İfade Özgürlüğünü İhlal Etmez
Anayasa Mahkemesi, "www.xxxkargomagdurlari.com" alan adlı internet sitesine Türk Ticaret Kanunu'nun 55. maddesi uyarınca dürüstlük kuralına aykırı ticari davranış olarak değerlendirilerek getirilen erişim engeli kararının ifade özgürlüğüne aykırı olmadığına karar vermiştir.
Turkey
12 Jun 2019
13
Consequences Of Violating Immigration Law In Turkey
In Turkey, there are consequences to both the employer and the employee if the correct work authorization and visa requirements are not met.
Turkey
11 Jun 2019
14
Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Yönetmelik yayımlandı
19 Aralık 2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmî Gazete ile Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun ("Kanun") yayımlanmıştı.
Turkey
11 Jun 2019
15
When Is A Well-Known Trademark Likely To Suffer Dilution?
In a very recent decision, the Re-examination and Evaluation Board ("Board") of the Turkish Patent and Trademark Office ("Office") has accepted that third party attempt to feminize the Johnnie Walker
Turkey
11 Jun 2019
16
Brace for Impact! The European Union Files A Complaint Against Turkey's Pharmaceutical Regulations Before the World Trade Organization
On 2 April 2019, the European Union requested initiated a formal dispute before the World Trade Organization against Turkey's program to localize the production of the pharmaceutical products in Turkey.
Turkey
11 Jun 2019
17
The Insurance And Reinsurance Law Review, 7th Edition, Turkey Chapter
There are 62 active insurance companies incorporated in Turkey, consisting of 39 non-life insurers, 18 life and pension insurers, four life insurers and one reinsurer.
Turkey
10 Jun 2019
18
Amendments To Turkish Data Protection Legislation
The last amendment is regards to references in Article 12 of the Erasure Regulation.
Turkey
7 Jun 2019
19
Transparency International's Corruption Perceptions Index Of 2018 Demonstrates A General Decline
The end results and expert opinions are evaluated by Transparency International for the purpose of composing the Index.
Turkey
7 Jun 2019
20
WTO Accepts Thailand's Request For Establishment Of A Dispute Panel To Rule On Duties Imposed By Turkey On The Import Of Air Conditioners
Thus, Turkey imposed an additional anti-dumping duty of 9.27% on imports of air-conditioners from Thailand as "substantially equivalent concession".
Turkey
7 Jun 2019
Links to Result pages
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . . .  
>>Next