Search
Searching Content by Nazali ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
>>Next
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Yillik ücretli izin hakkina ilişkin kanuni sürelerin uygulamasi
4857 sayılı İş Kanunu'nun 10.06.2003 tarih ve 25134 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile birlikte, 25391 sayılı Resmî Gazete'de 03.03.2004 tarihli "Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği" yayımlanmıştır.
Turkey
30 Sep 2019
2
Şirket sistemlerinde dönüşüm-entegrasyon, mali mühendislikle algi değişimi ve verimlilik
Bu makalenin içeriğini, muhasebe sistemleri, raporlama ve önemi, yönetimin karar alma unsurları, teknolojik gelişmelerin sistemler ve muhasebe mesleğine etkisi, sistem kurma ve verimlilik artışı konusunda algı ...
Turkey
30 Sep 2019
3
Uluslararasi Ticaret Hukuku Ve Incoterms Kapsaminda Akreditif
Uluslararası Ticaret, Incoterms, Akreditif, Ödeme Yöntemleri.
Turkey
27 Sep 2019
4
Anonim Şirketlerde Önemli Miktarda Şirket Varliğinin Toptan Satişinin Genel Kurul Ve Yönetim Kurulu Kararlari Özelinde İncelenmesi
Anonim şirket genel kurulu, yalnızca Kanun'da ve esas sözleşmede açıkça öngörülmüş hallerde şirket işlerine ilişkin kararları alan ve şirkette bulunması zorunlu olan bir organdır.
Turkey
27 Sep 2019
5
Ispatin Gerekli Olmadiği Bir Hal: Ikrar
Medeni usul hukuku içerisinde ispat son derece önemli bir yere sahiptir. Bununla birlikte medeni hukuk yargılamasında ispatın gerekmediği bazı haller bulunmaktadır.
Turkey
25 Sep 2019
6
Birleşmiş Milletler Çocuk Haklari Sözleşmesi'nde Yer Alan Çocuğun Üstün Yarari Ilkesinin Çocuk Yargilamasindaki Yansimalari
Çocuk kelimesi, anne karnında ya da bebeklik çağı ile erginlik çağı arasındaki gelişme döneminde bulunan insan anlamına gelir.
Turkey
25 Sep 2019
7
Gerekçeli Karar Hakki
Adil yargılanma hakkını oluşturan unsurların bir kısmı 6. madde altında açıkça belirtilmiştir.
Turkey
25 Sep 2019
8
Devam Eden Tek Bir İhlal Yaklaşimi Ve Rekabet Kurulunun 12 Banka Hakkindaki Karari
Rekabet Kurulu, Kartel, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun.
Turkey
25 Sep 2019
9
Ülkemize staj amaci ile gelen yabanci öğrencilere ilişkin sigortalilik ve prim ödeme yükümlülüğü
Bilindiği üzere, ülkemizde öğrencilerin eğitim gördükleri alanda teorinin yanında pratikte de tecrübe kazanarak uzmanlaşabilmeleri adına farklı staj programları yürütülmekle birlikte zorunlu staj uygulaması da bulunmaktadır.
Turkey
24 Sep 2019
10
Peşin fiyatlandirma anlaşmalarinin gümrük kiymeti beyaninda uygulanabilirliği ve Kore örneği
Transfer fiyatlandırması mevzuatı kapsamında çok uluslu şirketler tarafından uygulanan politikaların gümrük kıymetine olan etkileri uluslararası vergilendirme disiplininin yakın dönemde en ilgi çeken konularından biri olmuştur.
Turkey
24 Sep 2019
11
Mahkeme Kararina Göre Ödenen Faiz Ve İcra İnkâr Tazminatinin Vergilendirilmesi
İcra İnkar Tazminatı, Vergiden İstisna Tazminatlar, Alacak Faizi, Menkul Sermaye İradı, Ücret, Vergi Tevkifatı, Yıllık Beyanname.
Turkey
23 Sep 2019
12
İşçilik Alacaklarinin Haczi İle İşverenin Bu Konudaki Yükümlülükleri
Ayrıca işverenin, maaş haciz müzekkeresinde belirtilen borçlunun o işyerinde çalışıp çalışmadığı hususuna da dikkat etmesi gerekecektir.
Turkey
23 Sep 2019
13
Fazla çalişma ücretinin ve serbest zaman izninin sigorta primine tabi tutulabilirliği açisindan farki
Fazla çalışmanın karşılığı olarak 4857 sayılı İş Kanunu'nun getirmiş olduğu yeniliklerden biri, ücret hak edişten öte işçiye serbest zaman tanınmasıdır.
Turkey
20 Sep 2019
14
Son düzenlemeler işiğinda çalişan buluşlari ile işçi ile işverenin hak ve yükümlülükleri
10 Ocak 2017 tarihi itibarıyla yayımlanarak yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 'nu takiben 29 Eylül 2017 tarihinde yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 30195 sayılı Çalışan Buluşlarına, ...
Turkey
20 Sep 2019
15
Vergi uyuşmazliklarinda mahkeme karari uyarinca iade edilecek vergilerde faiz uygulamasi
Vergi uyuşmazlıklarında, yapılan yargılama sonucu mükelleflerin iddialarının kabul edildiği durumlarda, haksız ve hukuka aykırı idari işlem nedeniyle vergi olarak ödenen tutarlar üzerinden yaşanan değer kaybının ...
Turkey
20 Sep 2019
16
Limited Şirketlere Ait Vergi Borçlarindan Ortaklarin Sorumluluğu
Günümüze dek limited şirket ortaklarının ve müdürlerinin limited şirkete ilişkin borçlardan doğan sorumluluğu tartışma konusu olmuştur.
Turkey
19 Sep 2019
17
Bedelsiz Ve Numune Ürün Teslimlerinde Kdv Uygulamasi Ve Belge Düzeni
Bedelsiz Teslim, Fatura,VUK Md. 229, VUK Md.232, Sevk İrsaliyesi.
Turkey
19 Sep 2019
18
İkale Sözleşmelerinin Damga Vergisi Boyutu
İşveren ile işçi arasındaki mevcut iş ilişkisi, tarafların birbirleri ile uyumlu irade beyanları ile ikale sözleşmesi imzalanarak da sona erdirilebilmektedir.
Turkey
18 Sep 2019
19
Kâr Yedeklerinden Sermaye Artirimina Gidilmesinin İştirak Eden Kuruma Etkisi
Son dönemlerde özellikle ticaretin küreselleşmesi ile birlikte Türkiye mukimi birçok şirket gerek pazar payını arttırmak gerekse kâr-zarar risklerini dengeli dağıtabilmek amacıyla yurtdışında bulunan şirketlere iştirak edebilmektedir.
Turkey
18 Sep 2019
20
Gayri Maddi Haklarin Vergilendirilmesi: DEMPE Analizi
Çok uluslu işletmelerde, grup şirketleri arasında gayri maddi varlıkların transferi veya kiralanması gibi işlemlerde uygulanan tek taraflı fonksiyon analizi, adaletli bir sonuç vermemekte ve birçok ülke için ...
Turkey
18 Sep 2019
Links to Result pages
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
>>Next