Search
Searching Content by Ozogul Yenigun & Partners ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1 2 3  
>>Next
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Bedelli Askerlikte Kıdem Tazminatı
Bunlardan ilki askerlik görevini bedelli olarak yapanların kıdem tazminatına hak kazanamayacağıdır.
Turkey
6 Nov 2018
2
Communiqué Amending To The Communiqué Regarding The Decree Numbered 32 On The Protection Of The Value Of Turkish Currency
The Amending Communiqué determines the scope of the restrictions applicable to the contracts executed in or indexed to foreign currency.
Turkey
26 Oct 2018
3
Kısmi Süreli Çalışanların Kıdem, İhbar ve İzin Alacaklarının Hesaplanması
4857 sayılı İş Kanunu madde 13'te kısmi süreli iş sözleşmesinin tanımı verilmiştir.
Turkey
26 Oct 2018
4
Anonim Şirketlerde Sermaye Artırımında Rüçhan Hakkının Sınırlandırılması ve/veya Kaldırılması
Sermayenin artırılması sonucu çıkarılacak yeni paylardan ortaklık sermayesindeki paylarıyla orantılı olarak alma hususunda hâlihazır pay sahiplerine tanınan öncelik hakkına rüçhan hakkı denir.
Turkey
3 Oct 2018
5
Postponement Of The Technical Bankruptcy Under The Notification On The Procedures And Principles For The Application For Article 376 Of The Turkish Commercial Code
Technical bankruptcy due to over-indebtedness in joint stock and limited liability companies has been set forth in Article 376 of Turkish Commercial Code ("TCC") numbered 6102.
Turkey
26 Sep 2018
6
Anonim Şirketlerde Pay Sahiplerinin Özel Denetim İsteme Hakkı
Türk Ticaret Kanunu, 438. maddesi ile her pay sahibine, pay sahipliği haklarını kullanabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların...
Turkey
15 Aug 2018
7
Regulations On Games Of Chance In Turkey
The Omnibus Law numbered 7146 ("Omnibus Law") was published in Official Gazette number 30498 on 03 August 2018.
Turkey
9 Aug 2018
8
İş Sözleşmelerinde Cezai Şart
Cezai şart öğretide, mevcut borcun ifa edilmemesi veya eksik ifası halinde ödenmesi gereken mali değeri haiz bir edim olarak tanımlanmıştır.
Turkey
27 Jul 2018
9
Use Of Dominance In Unlawful Way By Holding Companies
Use of dominance in unlawful way in holding companies has been set forth in article 202 of Turkish Commercial Code numbered 6102 ("TCC").
Turkey
17 Jul 2018
10
5651 Sayılı Kanun Kapsamında "İnternet Sitelerine Erişimin Engellemesi" - Prosedürü ve Uygulama Pratikleri
23.05.2007 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında...
Turkey
17 Jul 2018
11
Kiraya Verenin Gereksinimi Nedeniyle Kira Sözleşmesinin Feshi ve Kiralanan Yerin Tahliyesi
İhtiyaç iddiasına dayalı davalarda tahliyeye karar verilebilmesi için ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olduğunun kanıtlanması gerekir.
Turkey
11 Jul 2018
12
Anonim Şirketlerde Azlığın Talebi Üzerine Finansal Tabloların Müzakeresinin Ertelenmesi
Anonim şirket ortaklarının şirketin finansal durumu hakkında bilgi sahibi olabilmeleri ve ortaklıktan doğan haklarını kullanabilmeleri için finansal tabloların genel kurulda okunup müzakere edilmesi...
Turkey
9 Jul 2018
13
Meri Teminat Mektuplarının Bedelleri ve Henüz İbraz Edilmemiş Çek Yapraklarına İlişkin İhtiyati Haciz Talep Edilemeyeceğine İlişkin Yargıtay İçtihatları Birleştirme Hukuk Genel Kur
Yargıtay İçtihatları Birleştirme Hukuk Genel Kurulu'nun, meri teminat mektuplarının bedelleri ve henüz ibraz edilmemiş çek yapraklarının kanuni karşılıkları yönünden bankanın talebi üzerine, ...
Turkey
9 Jul 2018
14
Toplu İşçi Çıkarma Prosedürü
Toplu İşçi Çıkarma prosedürü 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 29. maddesinde düzenlenmiş ve detaylı olarak hükme bağlanmıştır.
Turkey
5 Jul 2018
15
Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Tahliye Taahhüdü
Kiracının kiraya verene karşı kiralananı boşaltmayı üstlendiği tahliye taahhüdü Türk Borçlar Kanunu ("TBK") m. 352/1'de düzenlenmiştir.
Turkey
22 Jun 2018
16
Incoterms 2010: A Quick Guide
The first edition of rules was published in 1923 by the ICC
Turkey
19 Jun 2018
17
Fabrika Üretim Sahasında "Gürültüye Neden Olma" Suçunun Ortaya Çıkması Ve Tutanak Ve Raporların Değerlendirme Kıstasları
Türk Ceza Kanunu'nda "Çevreye Karşı Suçlar" başlığı altında m 183'te düzenlenen "Gürültüye Neden Olma" suçu "İlgili kanunlarla belirlenen yükümlülüklere aykırı olarak ...
Turkey
8 Jun 2018
18
Convening A Formal Shareholders Meeting Under Turkish Commercial Code
The procedure for inviting the general assembly to meeting has been set forth in Article 410 of Turkish Commercial Code ("TCC") numbered 6102.
Turkey
8 Jun 2018
19
Alt Kira Sözleşmesinin Hukuki Niteliği
Alt kira sözleşmesi Türk Borçlar Kanunu ("TBK")'nun 322. maddesinde düzenlenmiştir. İlgili kanun maddesinde;
Turkey
7 Jun 2018
20
İmar Barışı
İşbu yazımızda; gündemde olan "İmar Barışı"ndan ve imar barışı kapsamında yıkım kararları ve idari para cezalarının durumundan bahsetmekteyiz.
Turkey
31 May 2018
Links to Result pages
 
1 2 3  
>>Next