Search
Searching Content by Fatma Esra Guzeloglu from Guzeloglu Attorneys-at-law ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1 2 3  
>>Next
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
The Hague Convention On International Child Abduction And Its Objectives
Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction ("Convention") is a multilateral treaty seeking to protect children from the harmful effects of abduction
Turkey
13 Nov 2019
2
Boşandiktan Sonra: Anne-Babanın Çocukla Kişisel İlişki Kurmasi
Ana-babanın çocuk ile kişisel ilişki kurma hakkı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin "Özel ve aile hayatına saygı hakkı" başlıklı 8.maddesi tarafından korunmaktadır.
Turkey
20 Jun 2018
3
Anonim Şirketlerde İmtiyaz Türleri
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TCK") 478.maddesi imtiyazı kâr payı, tasfiye payı, rüçhan ve oy kullanma gibi haklarda, paya tanınan üstün bir hak veya kanunda öngörülmemiş yeni bir pay sahipliği hakkı olarak tanımlamaktadır.
Turkey
27 Feb 2018
4
Yabancı Ülke Adlî veya İdarî Makamlarınca Verilen Kararların Nüfus Kütüğüne Tescili Hakkında Yönetmelik Yürürlüğe Girdi
Ancak, ayrı ayrı müracaat edilmesi halinde her iki müracaat arasındaki sürenin doksan günü geçemeyeceği belirtilmektedir.
Turkey
14 Feb 2018
5
Boşandıktan Sonra: Anne-Babanın Çocukla Kişisel İlişki Kurması
Ana-babanın çocuk ile kişisel ilişki kurma hakkı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin "Özel ve aile hayatına saygı hakkı" başlıklı 8.maddesi tarafından korunmaktadır.
Turkey
6 Feb 2018
6
Milletlerarası Aile Hukukunda Nafakaya Uygulanacak Hukuk
Uluslararası Aile Hukukunda nafakaya uygulanacak olan hukuk, MÖHUK ve La Haye anlaşmalarında bulunan hükümler vasıtası ile tespit edilmektedir.
Turkey
4 Jan 2018
7
Türk Medeni Kanunu'nda Anlaşmalı Boşanma Ve Şartları
Türk Medeni Kanunu eşlere, mahkeme nezdinde çekişmeli usulde boşanma davası açma hakkının tanıdığı gibi eşlerin birbirleri ile anlaşma yaparak boşanmaları imkanını da tanımaktadır.
Turkey
14 Nov 2017
8
New Era In Turkish Family Law: Quicker And Easier Way To Enforce The Right To Personal Relationship With The Child
Enforcement and bankruptcy provisions will no longer be applied as a sanction on the parent who does not comply with the decision on other parent's right to personal relationship with the child
Turkey
31 Jul 2017
9
Yeni Bir Dönem: Yurtdışında Verilen Boşanma Kararlarının Türkiye'de Etki Doğurması
Yabancı ülke makamlarının tasarrufuna konu olan ve evliliğin butlanı, iptali, mevcudiyetinin tespiti veyahut da boşanma kararları; eşlerin birlikte veya vekilleri aracılığıyla, kararın verildiği...
Turkey
8 May 2017
10
A New Chapter In Turkish International Family Law: The Recognition And Enforcement Of Divorce Judgments Rendered Abroad
On 29 April 2017, Article 27/A has been added to Law on Civil Registry Services by Statutory Decree No:690 issued under the State of Emergency.
Turkey
5 May 2017
11
Turkuaz Kart: Türkiye'de Çalışan Yabancılar İçin Yeni Bir Dönem
6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ile ilk defa mevzuatımızda yer alan ve hamiline Türkiye'de süresiz çalışma ve ikamet hakkı veren...
Turkey
28 Mar 2017
12
CISG Uyarınca İcabın Hükmü Ve Geçerliliği
Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması ("CISG") Madde 14-24 hükümlerince sözleşmelerin kurulması hususu düzenlenmiştir.
Turkey
22 Mar 2017
13
Use Extreme Caution: Recent Judgment Of The Turkish Court Of Cassation Emphasizes The Importance Of Clear Wording Of The Arbitration Clauses
In a recent decision of Turkish Court of Cassation ("Court) dated 23 January 2017; the Court held that an arbitration clause should clearly express the absolute intention to arbitrate.
Turkey
22 Mar 2017
14
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikteki Değişiklikler
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte yapılan son değişikliklerle bazı başlıklar öne çıkmaktadır.
Turkey
19 Jan 2017
15
Türk Vatandaşlığının Kazanılması Hakkında Yeni Düzenleme
Yabancılar Yönetmeliğin ilgili 20. Maddesinin 2. Fıkrası kapsamında Türk vatandaşlığına hak kazanabilecektir.
Turkey
19 Jan 2017
16
Update On The Acquisition Of Turkish Citizenship
With the latest changes on the relevant Regulation, it is possible for a foreigner who invests in Turkey in the determined amounts...
Turkey
18 Jan 2017
17
Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Yapılan Son Değişiklikler
Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde yapılan son değişikliklerle doğrudan karşılaştırmalı reklam serbestisi 2018 yılına ertelendi ve elektronik haberleşme...
Turkey
12 Jan 2017
18
6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu 1 Ocak 2017 İtibariyle Yürürlüğe Girdi
Teslimsiz taşınır rehin hakkının güvence olarak kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla getirilen 6750...
Turkey
9 Jan 2017
19
Law On The Pledge Over Movable Properties In Commercial Transactions Enters Into Force On 1 January 2017
Law facilitates the usage of pledges on movable properties in commercial transactions by no longer imposing the transfer of the physical possession of the pledged asset to the pledgee.
Turkey
9 Jan 2017
20
TurkStream Gas Pipeline Project Is Approved By The Council Of Ministers Of The Republic Of Turkey
The agreement between Turkey and Russia concerning the TurkStream Gas Pipeline Project (the ‘Agreement') has been approved by the Council of Ministers of Turkey on 20 December 2016...
Turkey
5 Jan 2017
Links to Result pages
 
1 2 3  
>>Next