Search
Searching Content by Moroglu Arseven ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . . .  
>>Next
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Turkey's Council Of State Rules On Results Of Failure To Submit The Commercial Books And Documents During Tax Inspection, With Respect To Lawsuits Filed Against VAT Assessment
In order to resolve the conflicting judgments, Turkish Council of State's General Assembly on Unification of Judgments recently decided on assessments and penalties within the scope of lawsuits filed by taxpayers.
Turkey
10 Oct 2019
2
Cezalı KDV Tarhiyatına Karşı Açılan Davalar Kapsamında Defter ve Belgelerin Vergi İncelemesinde İbraz Edilmemesinin Sonuçlarına İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı
Cezalı KDV Tarhiyatına Karşı Açılan Davalar Kapsamında Defter ve Belgelerin Vergi İncelemesinde İbraz Edilmemesinin Sonuçlarına İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı
Turkey
10 Oct 2019
3
Turkish Constitutional Court: Rejecting An Appeal For Being Late Violates The Right Of Access To Court, İn Case The Court İs Responsible For Delay
Turkish Constitutional Court evaluated a case where the applicant has appealed a court judgment on the National Judicial Network Information System ("UYAP") within the legal period of time.
Turkey
10 Oct 2019
4
Anayasa Mahkemesi: Yasal Süre İçinde Sunulduğu Hâlde Mahkeme Tarafından Geç İşleme Konulan Temyiz Talebinin Süre Yönünden Reddedilmesi, Mahkemeye Erişim Hakkının İhlalidir
Anayasa Mahkemesi: Yasal Süre İçinde Sunulduğu Hâlde Mahkeme Tarafından Geç İşleme Konulan Temyiz Talebinin Süre Yönünden Reddedilmesi, Mahkemeye Erişim Hakkının İhlalidir
Turkey
10 Oct 2019
5
Turkish Court Of Cassation Clarifies The Uncertainty For Non-Use Actions
11th Chamber of Turkish Court of Cassation rendered a long-awaited decision on the cancellation of trademarks that have not been in use for five years starting from the registration date.
Turkey
9 Oct 2019
6
Yargıtay, Marka Kullanma Yükümlülüğü Konusundaki Belirsizliği Giderdi
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, kanunların geriye dönük olarak uygulanmamasına rağmen, kanun koyucunun iradesinin göz önüne alınması gerektiği yönündeki görüşünü açıklayarak...
Turkey
9 Oct 2019
7
Turkish Competition Board Decided To Conduct An Investigation Against Turkish Pharmacists' Association
Turkish Competition Board Decided to Conduct an Investigation Against Turkish Pharmacists' Association
Turkey
4 Oct 2019
8
Rekabet Kurulu, Türk Eczacıları Birliği Hakkında Soruşturma Açılmasına Karar Verdi
Rekabet Kurulu, Türk Eczacıları Birliği Hakkında Soruşturma Açılmasına Karar Verdi.
Turkey
4 Oct 2019
9
Turkey Launches New Rules For Local Seed Varieties
Furthermore, the Regulation includes rules for trading, production, launching seeds on the market and audits.
Turkey
4 Oct 2019
10
Yerel Çeşitlerin Kayıt Altına Alınması, Üretilmesi ve Pazarlanmasına Dair Yeni Yönetmelik Yayımlandı
Yönetmelik kapsamında "yerel çeşit", milli çeşit listesinde kayıtlı çeşitlerden farklı olmak üzere, genetik erozyon tehdidi altında bulunan,
Turkey
4 Oct 2019
11
The Registration Period For The Data Controller Registry System İs Extended To 31 December 2019
Turkey's Personal Data Protection Authority ("Authority") has extended the deadline for registration with the Data Controller Registry System ("VERBİS") to 31 December 2019, for certain data controllers.
Turkey
27 Sep 2019
12
Veri Sorumluları Sicili'ne Kayıt Süresi 31 Aralık 2019 Tarihine Kadar Uzatıldı
Kişisel Verileri Koruma Kurulu ("Kurul") belirli veri sorumluları açısından Veri Sorumluları Sicili'ne ("VERBİS") kayıt yükümlülüğünün 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılmasına karar verdi.
Turkey
27 Sep 2019
13
Turkey Amends The Regulation On Licensing Of Medicinal Products For Human Use
Turkish Medicines and Medical Devices Agency has amended the Regulation on Licensing of Medicinal Products for Human Use with regards to the suspension of licenses.
Turkey
27 Sep 2019
14
Beşerî Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği'nde Değişiklik
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Beşerî Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği kapsamında ruhsatın askıya alınmasına ilişkin yeni düzenlemeler yaptı.
Turkey
27 Sep 2019
15
Turkey Introduces Amendments For Price Tags
Goods that are produced in Turkey by industrial enterprises within the context of Industrial Registration Law number 6948.
Turkey
19 Sep 2019
16
Fiyat Etiketi Düzenlemelerinde Değişiklik Yapıldı
İndirimli satış fiyatının etiket, tarife ve fiyat listelerinde, satış fiyatı ile aynı büyüklükte gösterilmesine ilişkin düzenleme kaldırılmış, bunun yerine görülebilir ve okunabilir şekilde belirtilmesi gerektiği düzenlenmiştir.
Turkey
19 Sep 2019
17
Turkish Competition Board Decided To Conduct An Investigation Against Hepsiburada.com
Turkish Competition Board Decided to Conduct an Investigation Against Hepsiburada.
Turkey
19 Sep 2019
18
Rekabet Kurulu Hepsiburada.com Hakkında Soruşturma Açılmasına Karar Verdi
Rekabet Kurulu Hepsiburada.com Hakkında Soruşturma Açılmasına Karar Verdi.
Turkey
19 Sep 2019
Links to Result pages
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . . .  
>>Next