Η Βουλή των Αντιπροσώπων προχώρησε στη θέσπιση νέας νομοθεσίας που προβλέπει την Εγγραφή και Ρύ