With Martin Daverschot
Privacy ten aanzien van persoonsgegevens is meer dan ooit een hot item. Zeker door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei jl.