На 09.08.2017 г. на свое заседание Министерски съвет на Република България одобри проект на l